อ่างเก็บน้ำแม่สอง


โครงการชลประทานจังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4
แม่ยางร้อง ร้องกวาง จังหวัดแพร่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.37773206, 100.2287124

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง