อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16
ตะโหมด ตะโหมด จังหวัดพัทลุง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
7.311944444, 100.0175

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 30.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 34.76 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 30.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 747.00x28.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 68.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 64.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 66.22 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 73.22 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง