อ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่


โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7
คำชะอี คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.532023269, 104.344928041

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.62 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 5.53 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 18.45 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 810.00x36.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 245.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 242.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 243.14 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 39.11 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง