อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ


โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6
โนนราษี บรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.92237593, 103.1285254

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.58 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.73 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 34.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,040.00x3.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 172.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 171.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 171.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 38.20 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง