อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด


โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14
สามพระยา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.63698665, 99.88988752

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 16.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 830.00x11.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 58.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 55.30 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 56.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 11.45 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง