อ่างเก็บน้ำหนองทะลอก


สะเดา นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.57238191, 102.7972312

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.73 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 13.20 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 3,800.00x3.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 159.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 158.30 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 158.90 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 38.50 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง