อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ


โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1
ศรีดงเย็น ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
19.63589645, 99.23863524

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.28 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.94 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 26.30 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 180.00x20.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 595.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 592.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 593.64 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 12.55 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง