อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง)


โครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานชลประทานที่ 7
โดมประดิษฐ์ น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.3634952, 105.2102689
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2531 - 2536

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
เก็บกักปกติ : 33.50 ม.
เก็บกักต่ำสุด : 1.12 ม.
ความจุ รนก. : 33.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 44.80 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 1.20 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 114.70 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : 7.55 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,250.00x13.50 ม.
สันเขื่อนกว้าง : 8.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 173.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 170.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 171.43 ม.รทก.
ระดับ รนต. : 163.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 62.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง