รายงานปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำ


 
 

8

ปกติ

1

น้ำน้อย

12

น้ำมาก
ทั้งหมด : 21
 อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน
 บ้านกะทูน ต.กะทูน อ.พิปูน
น้ำในอ่าง : 42.01 ล้าน ลบ.ม. (59.59%)
ความจุเก็บกัก : 70.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.95 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 25 Sep 2021
 อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง
 บ้านทุ่งร่อน ต.เขาพระ อ.พิปูน
น้ำในอ่าง : 32.46 ล้าน ลบ.ม. (54.10%)
ความจุเก็บกัก : 60.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.25 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 25 Sep 2021
 อ่างเก็บน้ำคลองตรอน
 บ้านห้วยแมง ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด
น้ำในอ่าง : 57.25 ล้าน ลบ.ม. (97.03%)
ความจุเก็บกัก : 59.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.75 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 26 Sep 2021
 อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา
 บ้าานห้วยคู ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา
น้ำในอ่าง : 21.27 ล้าน ลบ.ม. (37.49%)
ความจุเก็บกัก : 56.74 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.05 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 26 Sep 2021
 อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่
 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง
น้ำในอ่าง : 40.73 ล้าน ลบ.ม. (89.59%)
ความจุเก็บกัก : 45.47 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.47 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 25 Sep 2021
 อ่างเก็บน้ำดอกกราย
 บ้านดอกกราย ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง
น้ำในอ่าง : 72.51 ล้าน ลบ.ม. (91.31%)
ความจุเก็บกัก : 79.41 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 1.57 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 25 Sep 2021
 อ่างเก็บน้ำพระปรง
 บ้าน 6/ระเบาะหูกวาง ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร
น้ำในอ่าง : 88.84 ล้าน ลบ.ม. (91.59%)
ความจุเก็บกัก : 97.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 1.10 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 25 Sep 2021
 อ่างเก็บน้ำยางชุม
 หมู่ที่ 6 บ้านยางชุมเหนือ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี
น้ำในอ่าง : 20.17 ล้าน ลบ.ม. (49.08%)
ความจุเก็บกัก : 41.10 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.41 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 25 Sep 2021
 อ่างเก็บน้ำลำคันฉู
 ต.โคกพงาด อ.บำเน็จณรงค์
น้ำในอ่าง : 56.00 ล้าน ลบ.ม. (131.46%)
ความจุเก็บกัก : 42.60 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 37.23 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 26 Sep 2021
 อ่างเก็บน้ำลำสำลาย
 บ้านเขาพญาปราบ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย
น้ำในอ่าง : 40.81 ล้าน ลบ.ม. (97.17%)
ความจุเก็บกัก : 42.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.87 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 26 Sep 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น
 บ้าน 8/วังขอนดู่ ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก
น้ำในอ่าง : 32.66 ล้าน ลบ.ม. (98.31%)
ความจุเก็บกัก : 33.22 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 5.25 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 26 Sep 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย
 บ้านตูมน้อย ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษณ์
น้ำในอ่าง : 43.27 ล้าน ลบ.ม. (116.04%)
ความจุเก็บกัก : 37.29 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.83 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 25 Sep 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ
 บ้านปากคะยาง ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย
น้ำในอ่าง : 58.90 ล้าน ลบ.ม. (101.55%)
ความจุเก็บกัก : 58.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 1.55 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 25 Sep 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส
 บ้านทุ่งชุมพล ต.วังอ่าง อ.ชะอวด
น้ำในอ่าง : 26.33 ล้าน ลบ.ม. (32.91%)
ความจุเก็บกัก : 80.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.27 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 26 Sep 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง)
 บ้านโนนสูง ต.โดมประดิษญ์ อ.น้ำยืน
น้ำในอ่าง : 35.99 ล้าน ลบ.ม. (107.43%)
ความจุเก็บกัก : 33.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.21 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 25 Sep 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง
 บ้าน 8/โคกกรวด ต.ทัพราช อ.ตาพระยา
น้ำในอ่าง : 12.15 ล้าน ลบ.ม. (20.25%)
ความจุเก็บกัก : 60.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.46 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 25 Sep 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา
 บ้านศาลา ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์
น้ำในอ่าง : 16.45 ล้าน ลบ.ม. (44.38%)
ความจุเก็บกัก : 37.07 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.86 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 25 Sep 2021
 อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า
 บ้านโคกสำราญ ต.โคกสำราญ กิ่งอ.บ้านแฮด
น้ำในอ่าง : 45.78 ล้าน ลบ.ม. (100.00%)
ความจุเก็บกัก : 45.78 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 10.09 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 26 Sep 2021
 อ่างเก็บน้ำแม่ถาง
 บ้านเวียงเหนือ ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง
น้ำในอ่าง : 19.74 ล้าน ลบ.ม. (64.45%)
ความจุเก็บกัก : 30.62 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.16 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 25 Sep 2021
 อ่างเก็บน้ำแม่สรวย
 บ้านสันปูเลย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย
น้ำในอ่าง : 57.02 ล้าน ลบ.ม. (78.11%)
ความจุเก็บกัก : 73.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.95 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 26 Sep 2021
 อ่างเก็บน้ำแม่ออน
 ทาเหนือ แม่ออน
น้ำในอ่าง : 1.31 ล้าน ลบ.ม. (28.92%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.30 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 25 Sep 2021


ลิงค์อื่นๆเพิ่มเติม