รายงานปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำ


 
 

5

ปกติ

0

น้ำน้อย

1

น้ำมาก
ทั้งหมด : 6
 อ่างเก็บน้ำคลองตรอน
 บ้านห้วยแมง ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด
น้ำในอ่าง : 35.66 ล้าน ลบ.ม. (60.44%)
ความจุเก็บกัก : 59.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.33 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Jul 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น
 บ้าน 8/วังขอนดู่ ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก
น้ำในอ่าง : 19.00 ล้าน ลบ.ม. (57.19%)
ความจุเก็บกัก : 33.22 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.26 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Jul 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ
 บ้านปากคะยาง ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย
น้ำในอ่าง : 24.52 ล้าน ลบ.ม. (42.27%)
ความจุเก็บกัก : 58.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Jul 2021
 อ่างเก็บน้ำแม่ถาง
 บ้านเวียงเหนือ ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง
น้ำในอ่าง : 21.24 ล้าน ลบ.ม. (69.36%)
ความจุเก็บกัก : 30.62 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Jul 2021
 อ่างเก็บน้ำแม่สรวย
 บ้านสันปูเลย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย
น้ำในอ่าง : 24.92 ล้าน ลบ.ม. (34.14%)
ความจุเก็บกัก : 73.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.43 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Jul 2021
 อ่างเก็บน้ำแม่สอง
 แม่ยางร้อง ร้องกวาง
น้ำในอ่าง : 21.27 ล้าน ลบ.ม. (32.33%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.12 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Jul 2021


ลิงค์อื่นๆเพิ่มเติม