รายงานปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำ


 
 

5

ปกติ

0

น้ำน้อย

1

น้ำมาก
ทั้งหมด : 6
 อ่างเก็บน้ำคลองตรอน
 บ้านห้วยแมง ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด
น้ำในอ่าง : 33.21 ล้าน ลบ.ม. (56.29%)
ความจุเก็บกัก : 59.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.06 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 22 Jun 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น
 บ้าน 8/วังขอนดู่ ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก
น้ำในอ่าง : 22.36 ล้าน ลบ.ม. (67.31%)
ความจุเก็บกัก : 33.22 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.36 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 22 Jun 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ
 บ้านปากคะยาง ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย
น้ำในอ่าง : 26.27 ล้าน ลบ.ม. (45.29%)
ความจุเก็บกัก : 58.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.03 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 22 Jun 2021
 อ่างเก็บน้ำแม่ถาง
 บ้านเวียงเหนือ ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง
น้ำในอ่าง : 20.84 ล้าน ลบ.ม. (68.05%)
ความจุเก็บกัก : 30.62 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 22 Jun 2021
 อ่างเก็บน้ำแม่สรวย
 บ้านสันปูเลย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย
น้ำในอ่าง : 28.04 ล้าน ลบ.ม. (38.41%)
ความจุเก็บกัก : 73.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.22 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 22 Jun 2021
 อ่างเก็บน้ำแม่สอง
 แม่ยางร้อง ร้องกวาง
น้ำในอ่าง : 20.18 ล้าน ลบ.ม. (30.66%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 22 Jun 2021


ลิงค์อื่นๆเพิ่มเติม