รายงานปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำ


 
 

5

ปกติ

0

น้ำน้อย

17

น้ำมาก
ทั้งหมด : 22
 อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน
 บ้านกะทูน ต.กะทูน อ.พิปูน
น้ำในอ่าง : 36.83 ล้าน ลบ.ม. (52.24%)
ความจุเก็บกัก : 70.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 1.64 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Oct 2021
 อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง
 บ้านทุ่งร่อน ต.เขาพระ อ.พิปูน
น้ำในอ่าง : 24.93 ล้าน ลบ.ม. (41.55%)
ความจุเก็บกัก : 60.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.03 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Oct 2021
 อ่างเก็บน้ำคลองตรอน
 บ้านห้วยแมง ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด
น้ำในอ่าง : 59.03 ล้าน ลบ.ม. (100.04%)
ความจุเก็บกัก : 59.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.62 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Oct 2021
 อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา
 บ้าานห้วยคู ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา
น้ำในอ่าง : 21.85 ล้าน ลบ.ม. (38.50%)
ความจุเก็บกัก : 56.74 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.05 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Oct 2021
 อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่
 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง
น้ำในอ่าง : 53.35 ล้าน ลบ.ม. (117.35%)
ความจุเก็บกัก : 45.47 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 7.94 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Oct 2021
 อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน
 โคกสลุง พัฒนานิคม
น้ำในอ่าง : 8.45 ล้าน ลบ.ม. (100.30%)
ความจุเก็บกัก : 8.42 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Oct 2021
 อ่างเก็บน้ำดอกกราย
 บ้านดอกกราย ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง
น้ำในอ่าง : 80.97 ล้าน ลบ.ม. (101.96%)
ความจุเก็บกัก : 79.41 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 4.65 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Oct 2021
 อ่างเก็บน้ำพระปรง
 บ้าน 6/ระเบาะหูกวาง ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร
น้ำในอ่าง : 114.71 ล้าน ลบ.ม. (118.26%)
ความจุเก็บกัก : 97.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 3.22 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Oct 2021
 อ่างเก็บน้ำยางชุม
 หมู่ที่ 6 บ้านยางชุมเหนือ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี
น้ำในอ่าง : 34.31 ล้าน ลบ.ม. (83.48%)
ความจุเก็บกัก : 41.10 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 1.19 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Oct 2021
 อ่างเก็บน้ำลำคันฉู
 ต.โคกพงาด อ.บำเน็จณรงค์
น้ำในอ่าง : 45.77 ล้าน ลบ.ม. (107.44%)
ความจุเก็บกัก : 42.60 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.84 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Oct 2021
 อ่างเก็บน้ำลำสำลาย
 บ้านเขาพญาปราบ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย
น้ำในอ่าง : 46.34 ล้าน ลบ.ม. (110.34%)
ความจุเก็บกัก : 42.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.68 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Oct 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น
 บ้าน 8/วังขอนดู่ ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก
น้ำในอ่าง : 35.38 ล้าน ลบ.ม. (106.50%)
ความจุเก็บกัก : 33.22 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 1.73 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Oct 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย
 บ้านตูมน้อย ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษณ์
น้ำในอ่าง : 42.22 ล้าน ลบ.ม. (113.22%)
ความจุเก็บกัก : 37.29 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.18 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Oct 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ
 บ้านปากคะยาง ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย
น้ำในอ่าง : 59.25 ล้าน ลบ.ม. (102.16%)
ความจุเก็บกัก : 58.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 1.94 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Oct 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส
 บ้านทุ่งชุมพล ต.วังอ่าง อ.ชะอวด
น้ำในอ่าง : 29.48 ล้าน ลบ.ม. (36.85%)
ความจุเก็บกัก : 80.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 2.11 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Oct 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง)
 บ้านโนนสูง ต.โดมประดิษญ์ อ.น้ำยืน
น้ำในอ่าง : 37.75 ล้าน ลบ.ม. (112.69%)
ความจุเก็บกัก : 33.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Oct 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง
 บ้าน 8/โคกกรวด ต.ทัพราช อ.ตาพระยา
น้ำในอ่าง : 49.22 ล้าน ลบ.ม. (82.03%)
ความจุเก็บกัก : 60.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.62 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Oct 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา
 บ้านศาลา ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์
น้ำในอ่าง : 39.24 ล้าน ลบ.ม. (105.86%)
ความจุเก็บกัก : 37.07 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 1.36 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Oct 2021
 อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า
 บ้านโคกสำราญ ต.โคกสำราญ กิ่งอ.บ้านแฮด
น้ำในอ่าง : 67.67 ล้าน ลบ.ม. (147.81%)
ความจุเก็บกัก : 45.78 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 25.36 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Oct 2021
 อ่างเก็บน้ำแม่ถาง
 บ้านเวียงเหนือ ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง
น้ำในอ่าง : 21.95 ล้าน ลบ.ม. (71.69%)
ความจุเก็บกัก : 30.62 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.18 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Oct 2021
 อ่างเก็บน้ำแม่สรวย
 บ้านสันปูเลย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย
น้ำในอ่าง : 63.61 ล้าน ลบ.ม. (87.14%)
ความจุเก็บกัก : 73.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.82 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Oct 2021
 อ่างเก็บน้ำแม่ออน
 ทาเหนือ แม่ออน
น้ำในอ่าง : 1.36 ล้าน ลบ.ม. (29.93%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 23 Oct 2021


ลิงค์อื่นๆเพิ่มเติม