รายงานปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำ


 
 

338

ปกติ

110

น้ำน้อย

23

น้ำมาก
ทั้งหมด : 471
 อ่างฯ คลองกะทะ
 ฉลอง เมืองภูเก็ต
น้ำในอ่าง : 1.74 ล้าน ลบ.ม. (40.28%)
ความจุเก็บกัก : 4.32 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างฯ คลองไพร
 นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
น้ำในอ่าง : 8.51 ล้าน ลบ.ม. (59.24%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 6.91 ล้าน ลบ.ม. (31.85%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.70 ล้าน ลบ.ม. (57.92%)
ความจุเก็บกัก : 1.03 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 5.72 ล้าน ลบ.ม. (68.05%)
ความจุเก็บกัก : 8.40 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 6.22 ล้าน ลบ.ม. (48.54%)
ความจุเก็บกัก : 12.82 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 2.52 ล้าน ลบ.ม. (46.63%)
ความจุเก็บกัก : 5.10 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างฯ ห้วยไฮ
 คำด้วง บ้านผือ
น้ำในอ่าง : 2.51 ล้าน ลบ.ม. (61.27%)
ความจุเก็บกัก : 4.10 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างฯ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฉย
 บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
น้ำในอ่าง : 2.36 ล้าน ลบ.ม. (58.90%)
ความจุเก็บกัก : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.04 ล้าน ลบ.ม. (77.99%)
ความจุเก็บกัก : 1.34 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำกกม่วง
 ป่ามะนาว บ้านฝาง
น้ำในอ่าง : 0.27 ล้าน ลบ.ม. (54.19%)
ความจุเก็บกัก : 0.49 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำกระหร่างสาม
 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน
น้ำในอ่าง : 0.72 ล้าน ลบ.ม. (11.98%)
ความจุเก็บกัก : 6.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 13.21 ล้าน ลบ.ม. (30.72%)
ความจุเก็บกัก : 43.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 2.36 ล้าน ลบ.ม. (36.65%)
ความจุเก็บกัก : 64.44 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองกลาง
 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
น้ำในอ่าง : 1.21 ล้าน ลบ.ม. (39.00%)
ความจุเก็บกัก : 3.10 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 53.43 ล้าน ลบ.ม. (75.79%)
ความจุเก็บกัก : 70.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.41 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน
 หนองจิก คีรีมาศ
น้ำในอ่าง : 4.31 ล้าน ลบ.ม. (47.87%)
ความจุเก็บกัก : 9.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองจะกระ
 พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
น้ำในอ่าง : 3.94 ล้าน ลบ.ม. (37.91%)
ความจุเก็บกัก : 10.40 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร
 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
น้ำในอ่าง : 3.30 ล้าน ลบ.ม. (55.00%)
ความจุเก็บกัก : 6.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองช่องลม
 นาหูกวาง ทับสะแก
น้ำในอ่าง : 1.60 ล้าน ลบ.ม. (29.07%)
ความจุเก็บกัก : 5.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 39.13 ล้าน ลบ.ม. (65.22%)
ความจุเก็บกัก : 60.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองตรอน
 บ้านดง ชาติตระการ
น้ำในอ่าง : 6.85 ล้าน ลบ.ม. (11.62%)
ความจุเก็บกัก : 59.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.04 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองตาด้วง
 ทัพเสด็จ ตาพระยา
น้ำในอ่าง : 0.66 ล้าน ลบ.ม. (44.13%)
ความจุเก็บกัก : 1.80 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองทราย
 โนนหมากเค็ง วัฒนานคร
น้ำในอ่าง : 0.04 ล้าน ลบ.ม. (22.29%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 9.21 ล้าน ลบ.ม. (49.77%)
ความจุเก็บกัก : 18.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.31 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล
 คลองลานพัฒนา คลองลาน
น้ำในอ่าง : 8.39 ล้าน ลบ.ม. (21.79%)
ความจุเก็บกัก : 38.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองบอน
 หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
น้ำในอ่าง : 0.15 ล้าน ลบ.ม. (5.88%)
ความจุเก็บกัก : 2.45 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองบึง
 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
น้ำในอ่าง : 13.21 ล้าน ลบ.ม. (59.50%)
ความจุเก็บกัก : 22.20 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน
 ท่าชะมวง รัตภูมิ
น้ำในอ่าง : 1.08 ล้าน ลบ.ม. (5.42%)
ความจุเก็บกัก : 20.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ
 โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
น้ำในอ่าง : 45.81 ล้าน ลบ.ม. (64.97%)
ความจุเก็บกัก : 70.51 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 11.85 ล้าน ลบ.ม. (18.23%)
ความจุเก็บกัก : 65.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.06 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองพันโป้
 โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว
น้ำในอ่าง : 0.05 ล้าน ลบ.ม. (17.78%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว
 ลำนางรอง โนนดินแดง
น้ำในอ่าง : 1.54 ล้าน ลบ.ม. (54.21%)
ความจุเก็บกัก : 2.85 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองระบม
 ท่ากระดาน สนามชัยเขต
น้ำในอ่าง : 9.20 ล้าน ลบ.ม. (16.57%)
ความจุเก็บกัก : 40.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 4.89 ล้าน ลบ.ม. (24.87%)
ความจุเก็บกัก : 19.65 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองลำกง
 วังท่าดี หนองไผ่
น้ำในอ่าง : 21.52 ล้าน ลบ.ม. (44.34%)
ความจุเก็บกัก : 48.52 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองวังบอน
 บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
น้ำในอ่าง : 2.60 ล้าน ลบ.ม. (37.71%)
ความจุเก็บกัก : 6.90 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.03 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองสวนหนัง
 คลองน้อย ชัยบุรี
น้ำในอ่าง : 1.11 ล้าน ลบ.ม. (85.89%)
ความจุเก็บกัก : 1.29 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน
 แหลมกลัด เมืองตราด
น้ำในอ่าง : 10.23 ล้าน ลบ.ม. (51.13%)
ความจุเก็บกัก : 20.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา
 บ้าานห้วยคู ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา
น้ำในอ่าง : 29.75 ล้าน ลบ.ม. (52.44%)
ความจุเก็บกัก : 56.74 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ
 คลองหินปูน วังน้ำเย็น
น้ำในอ่าง : 3.77 ล้าน ลบ.ม. (66.07%)
ความจุเก็บกัก : 5.70 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด
 โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี
น้ำในอ่าง : 0.62 ล้าน ลบ.ม. (54.21%)
ความจุเก็บกัก : 1.23 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองส้มป่อย
 ทัพเสด็จ ตาพระยา
น้ำในอ่าง : 0.16 ล้าน ลบ.ม. (14.45%)
ความจุเก็บกัก : 1.40 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองหยา
 พรุดินนา คลองท่อม
น้ำในอ่าง : 1.51 ล้าน ลบ.ม. (47.22%)
ความจุเก็บกัก : 3.20 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.07 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร
 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
น้ำในอ่าง : 27.78 ล้าน ลบ.ม. (28.35%)
ความจุเก็บกัก : 98.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.27 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองหลา
 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
น้ำในอ่าง : 11.08 ล้าน ลบ.ม. (51.73%)
ความจุเก็บกัก : 21.42 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 14.14 ล้าน ลบ.ม. (47.13%)
ความจุเก็บกัก : 30.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น
 หาดส้มแป้น เมืองระนอง
น้ำในอ่าง : 5.99 ล้าน ลบ.ม. (59.86%)
ความจุเก็บกัก : 10.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.08 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองเกลือ
 หนองน้ำใส วัฒนานคร
น้ำในอ่าง : 3.53 ล้าน ลบ.ม. (64.24%)
ความจุเก็บกัก : 5.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองเฉลียงลับ
 ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์
น้ำในอ่าง : 2.02 ล้าน ลบ.ม. (25.77%)
ความจุเก็บกัก : 7.85 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองเพรียว
 หนองปลาไหล เมืองสระบุรี
น้ำในอ่าง : 4.74 ล้าน ลบ.ม. (65.83%)
ความจุเก็บกัก : 7.20 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 5.89 ล้าน ลบ.ม. (47.14%)
ความจุเก็บกัก : 12.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองโบด
 ท่าช้าง เมืองนครนายก
น้ำในอ่าง : 2.37 ล้าน ลบ.ม. (60.54%)
ความจุเก็บกัก : 3.91 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 30.26 ล้าน ลบ.ม. (43.23%)
ความจุเก็บกัก : 70.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.31 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองโสน
 นนทรีย์ บ่อไร่
น้ำในอ่าง : 19.52 ล้าน ลบ.ม. (30.04%)
ความจุเก็บกัก : 65.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.07 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่
 หนองบัว บ้านค่าย
น้ำในอ่าง : 12.61 ล้าน ลบ.ม. (31.44%)
ความจุเก็บกัก : 45.47 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง
 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
น้ำในอ่าง : 1.47 ล้าน ลบ.ม. (13.76%)
ความจุเก็บกัก : 10.70 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.09 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำคำตะเคียน
 พญาเย็น ปากช่อง
น้ำในอ่าง : 0.34 ล้าน ลบ.ม. (48.14%)
ความจุเก็บกัก : 0.70 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.28 ล้าน ลบ.ม. (69.00%)
ความจุเก็บกัก : 0.40 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำชัฎป่าหวาย
 หนองพันจันทร์ บ้านคา
น้ำในอ่าง : 1.56 ล้าน ลบ.ม. (62.28%)
ความจุเก็บกัก : 2.55 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำบน
 หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร
น้ำในอ่าง : 0.09 ล้าน ลบ.ม. (33.45%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง
 หนองน้ำใส วัฒนานคร
น้ำในอ่าง : 0.26 ล้าน ลบ.ม. (11.73%)
ความจุเก็บกัก : 2.20 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน
 โคกสลุง พัฒนานิคม
น้ำในอ่าง : 4.19 ล้าน ลบ.ม. (49.76%)
ความจุเก็บกัก : 8.42 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.56 ล้าน ลบ.ม. (56.97%)
ความจุเก็บกัก : 0.98 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำซากนอก
 นาจอมเทียน สัตหีบ
น้ำในอ่าง : 2.79 ล้าน ลบ.ม. (39.62%)
ความจุเก็บกัก : 7.03 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำดอกกราย
 มาบข่า นิคมพัฒนา
น้ำในอ่าง : 38.96 ล้าน ลบ.ม. (54.57%)
ความจุเก็บกัก : 79.41 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.13 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำดอยงู
 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า
น้ำในอ่าง : 4.40 ล้าน ลบ.ม. (59.65%)
ความจุเก็บกัก : 7.37 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.05 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำด่านชุมพล
 ห้วยแร้ง เมืองตราด
น้ำในอ่าง : 3.75 ล้าน ลบ.ม. (66.91%)
ความจุเก็บกัก : 5.60 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำตาดโตน อ.เมือง
 ห้วยยาง เมืองสกลนคร
น้ำในอ่าง : 0.06 ล้าน ลบ.ม. (85.33%)
ความจุเก็บกัก : 0.90 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำทรายทอง
 พรหมณี เมืองนครนายก
น้ำในอ่าง : 0.80 ล้าน ลบ.ม. (39.90%)
ความจุเก็บกัก : 2.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำทับลาน
 ทุ่งโพธิ์ นาดี
น้ำในอ่าง : 1.95 ล้าน ลบ.ม. (88.82%)
ความจุเก็บกัก : 2.73 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม
 หนองพลับ หัวหิน
น้ำในอ่าง : 2.59 ล้าน ลบ.ม. (32.36%)
ความจุเก็บกัก : 8.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำทุ่งทะเลหลวง
 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย
น้ำในอ่าง : 7.28 ล้าน ลบ.ม. (22.46%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก
 หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร
น้ำในอ่าง : 2.76 ล้าน ลบ.ม. (37.86%)
ความจุเก็บกัก : 7.30 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำท่าเคย
 บ้านบึง บ้านคา
น้ำในอ่าง : 12.65 ล้าน ลบ.ม. (54.04%)
ความจุเก็บกัก : 23.40 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำธวัชชัย
 เขวาทุ่ง ธวัชบุรี
น้ำในอ่าง : 1.15 ล้าน ลบ.ม. (22.99%)
ความจุเก็บกัก : 3.01 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.85 ล้าน ลบ.ม. (42.55%)
ความจุเก็บกัก : 2.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำน้ำพง
 ฝายแก้ว ภูเพียง
น้ำในอ่าง : 0.42 ล้าน ลบ.ม. (28.32%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำน้ำพรม
 หนองข่า เกษตรสมบูรณ์
น้ำในอ่าง : 3.02 ล้าน ลบ.ม. (90.48%)
ความจุเก็บกัก : 3.31 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำน้ำเลย
 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง
น้ำในอ่าง : 17.71 ล้าน ลบ.ม. (49.45%)
ความจุเก็บกัก : 35.81 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.06 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำน้ำแหง
 บ่อแก้ว นาหมื่น
น้ำในอ่าง : 5.82 ล้าน ลบ.ม. (44.75%)
ความจุเก็บกัก : 13.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.03 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 10.09 ล้าน ลบ.ม. (63.06%)
ความจุเก็บกัก : 16.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.13 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.49 ล้าน ลบ.ม. (67.50%)
ความจุเก็บกัก : 2.19 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำบางวาด
 ฉลอง เมืองภูเก็ต
น้ำในอ่าง : 3.73 ล้าน ลบ.ม. (36.57%)
ความจุเก็บกัก : 10.20 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.08 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 4.35 ล้าน ลบ.ม. (60.42%)
ความจุเก็บกัก : 7.19 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.03 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำบาซ่าน
 หนองบัวบาน จัตุรัส
น้ำในอ่าง : 0.31 ล้าน ลบ.ม. (51.67%)
ความจุเก็บกัก : 0.35 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน
 โคกกลาง ประทาย
น้ำในอ่าง : 6.94 ล้าน ลบ.ม. (67.93%)
ความจุเก็บกัก : 11.44 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำบึงอร่าม
 ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย
น้ำในอ่าง : 1.89 ล้าน ลบ.ม. (52.44%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.77 ล้าน ลบ.ม. (35.16%)
ความจุเก็บกัก : 2.19 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 9.24 ล้าน ลบ.ม. (61.61%)
ความจุเก็บกัก : 15.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 2.39 ล้าน ลบ.ม. (54.83%)
ความจุเก็บกัก : 4.38 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำบ้านดง
 ชะอม แก่งคอย
น้ำในอ่าง : 0.70 ล้าน ลบ.ม. (21.89%)
ความจุเก็บกัก : 3.18 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.00 ล้าน ลบ.ม. (19.23%)
ความจุเก็บกัก : 5.20 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.49 ล้าน ลบ.ม. (49.10%)
ความจุเก็บกัก : 1.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำบ้านดงหมู
 น้ำก่ำ ธาตุพนม
น้ำในอ่าง : 0.17 ล้าน ลบ.ม. (37.11%)
ความจุเก็บกัก : 0.45 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.17 ล้าน ลบ.ม. (31.67%)
ความจุเก็บกัก : 0.54 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 4.72 ล้าน ลบ.ม. (39.37%)
ความจุเก็บกัก : 12.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวง
 วังมะปราง วังวิเศษ
น้ำในอ่าง : 0.08 ล้าน ลบ.ม. (29.62%)
ความจุเก็บกัก : 0.22 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.05 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำบ้านบึง
 เขาคันทรง ศรีราชา
น้ำในอ่าง : 8.33 ล้าน ลบ.ม. (75.88%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.35 ล้าน ลบ.ม. (31.37%)
ความจุเก็บกัก : 1.12 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำบ้านมะนาว
 นนทรีย์ บ่อไร่
น้ำในอ่าง : 1.52 ล้าน ลบ.ม. (64.51%)
ความจุเก็บกัก : 2.35 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.03 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.29 ล้าน ลบ.ม. (35.87%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.10 ล้าน ลบ.ม. (25.25%)
ความจุเก็บกัก : 0.40 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง
 วังหมี วังน้ำเขียว
น้ำในอ่าง : 5.31 ล้าน ลบ.ม. (82.94%)
ความจุเก็บกัก : 6.40 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.20 ล้าน ลบ.ม. (36.11%)
ความจุเก็บกัก : 0.54 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 2.71 ล้าน ลบ.ม. (45.12%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
 กวางโจน ภูเขียว
น้ำในอ่าง : 9.37 ล้าน ลบ.ม. (47.62%)
ความจุเก็บกัก : 19.68 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม
 เขาปู่ ศรีบรรพต
น้ำในอ่าง : 13.81 ล้าน ลบ.ม. (67.36%)
ความจุเก็บกัก : 20.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.12 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม. (0.00%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำพระปรง
 หนองน้ำใส วัฒนานคร
น้ำในอ่าง : 41.12 ล้าน ลบ.ม. (42.39%)
ความจุเก็บกัก : 97.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.04 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำพุตะเคียน
 สมเด็จเจริญ หนองปรือ
น้ำในอ่าง : 1.52 ล้าน ลบ.ม. (37.95%)
ความจุเก็บกัก : 3.98 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทธยาน
 ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ
น้ำในอ่าง : 5.26 ล้าน ลบ.ม. (27.21%)
ความจุเก็บกัก : 19.33 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.60 ล้าน ลบ.ม. (59.26%)
ความจุเก็บกัก : 2.70 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก
 แสลงพัน วังม่วง
น้ำในอ่าง : 31.95 ล้าน ลบ.ม. (52.38%)
ความจุเก็บกัก : 61.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.05 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 10.52 ล้าน ลบ.ม. (63.40%)
ความจุเก็บกัก : 16.60 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 1
 พลูตาหลวง สัตหีบ
น้ำในอ่าง : 0.97 ล้าน ลบ.ม. (78.54%)
ความจุเก็บกัก : 1.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.50 ล้าน ลบ.ม. (74.80%)
ความจุเก็บกัก : 1.54 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำยางชุม
 บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
น้ำในอ่าง : 17.29 ล้าน ลบ.ม. (42.08%)
ความจุเก็บกัก : 41.10 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ
 โคกกลาง ลืออำนาจ
น้ำในอ่าง : 0.20 ล้าน ลบ.ม. (47.65%)
ความจุเก็บกัก : 0.43 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.58 ล้าน ลบ.ม. (44.81%)
ความจุเก็บกัก : 1.29 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำร่องเกษตร
 กมลาไสย กมลาไสย
น้ำในอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม. (0.00%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย
 วังไม้แดง ประทาย
น้ำในอ่าง : 0.49 ล้าน ลบ.ม. (13.09%)
ความจุเก็บกัก : 3.73 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง
 หนองไม้แก่น แปลงยาว
น้ำในอ่าง : 1.76 ล้าน ลบ.ม. (41.93%)
ความจุเก็บกัก : 4.20 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำลำคันฉู
 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์
น้ำในอ่าง : 26.19 ล้าน ลบ.ม. (61.48%)
ความจุเก็บกัก : 42.60 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.03 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำลำจังหัน
 สำโรงใหม่ ละหานทราย
น้ำในอ่าง : 26.12 ล้าน ลบ.ม. (72.57%)
ความจุเก็บกัก : 36.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำลำฉมวก
 หินโคน จักราช
น้ำในอ่าง : 10.89 ล้าน ลบ.ม. (46.45%)
ความจุเก็บกัก : 23.45 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.04 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา
 โคกสูง เมืองชัยภูมิ
น้ำในอ่าง : 6.51 ล้าน ลบ.ม. (63.13%)
ความจุเก็บกัก : 10.31 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน
 หนองปรือ หนองปรือ
น้ำในอ่าง : 31.13 ล้าน ลบ.ม. (62.25%)
ความจุเก็บกัก : 50.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.19 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 2.22 ล้าน ลบ.ม. (29.43%)
ความจุเก็บกัก : 7.53 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ
 บ้านราษฎร์ เสิงสาง
น้ำในอ่าง : 48.44 ล้าน ลบ.ม. (49.43%)
ความจุเก็บกัก : 98.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.05 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย
 สำโรงใหม่ ละหานทราย
น้ำในอ่าง : 15.50 ล้าน ลบ.ม. (61.02%)
ความจุเก็บกัก : 25.40 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.06 ล้าน ลบ.ม. (16.28%)
ความจุเก็บกัก : 0.39 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำลำพะยัง(ตอนบน)
 กุดหว้า กุฉินารายณ์
น้ำในอ่าง : 1.01 ล้าน ลบ.ม. (24.49%)
ความจุเก็บกัก : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำลำพันชาด อ.วังสามหมอ
 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ
น้ำในอ่าง : 39.62 ล้าน ลบ.ม. (84.29%)
ความจุเก็บกัก : 47.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.05 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.55 ล้าน ลบ.ม. (81.47%)
ความจุเก็บกัก : 1.90 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำลำสำลาย
 ลำนางแก้ว ปักธงชัย
น้ำในอ่าง : 10.00 ล้าน ลบ.ม. (23.82%)
ความจุเก็บกัก : 42.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา
 อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
น้ำในอ่าง : 2.78 ล้าน ลบ.ม. (37.08%)
ความจุเก็บกัก : 7.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 7.39 ล้าน ลบ.ม. (88.01%)
ความจุเก็บกัก : 8.40 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.17 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 21.61 ล้าน ลบ.ม. (78.00%)
ความจุเก็บกัก : 27.70 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำลุงปุง
 บัวโคก ท่าตูม
น้ำในอ่าง : 0.27 ล้าน ลบ.ม. (35.04%)
ความจุเก็บกัก : 0.78 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำลุมพุก
 ทุ่งมน ปราสาท
น้ำในอ่าง : 0.13 ล้าน ลบ.ม. (34.62%)
ความจุเก็บกัก : 0.36 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจน 16
 ลาดกระทิง สนามชัยเขต
น้ำในอ่าง : 0.99 ล้าน ลบ.ม. (50.36%)
ความจุเก็บกัก : 1.60 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจน 2
 คู้ยายหมี สนามชัยเขต
น้ำในอ่าง : 0.98 ล้าน ลบ.ม. (50.10%)
ความจุเก็บกัก : 1.96 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ
 คลองใหญ่ แหลมงอบ
น้ำในอ่าง : 4.61 ล้าน ลบ.ม. (69.51%)
ความจุเก็บกัก : 6.63 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 3.12 ล้าน ลบ.ม. (31.21%)
ความจุเก็บกัก : 10.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำสระสมิง
 คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง
น้ำในอ่าง : 0.29 ล้าน ลบ.ม. (28.68%)
ความจุเก็บกัก : 1.01 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำสันหนอง
 กองแขก แม่แจ่ม
น้ำในอ่าง : 1.42 ล้าน ลบ.ม. (97.66%)
ความจุเก็บกัก : 1.45 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำสีดา
 กุดตาเพชร ลำสนธิ
น้ำในอ่าง : 0.24 ล้าน ลบ.ม. (24.27%)
ความจุเก็บกัก : 0.99 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำสุวรรณาภา
 โคกสะอาด ปราสาท
น้ำในอ่าง : 0.69 ล้าน ลบ.ม. (43.63%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหนองกก
 ค้างพลู โนนไทย
น้ำในอ่าง : 1.28 ล้าน ลบ.ม. (43.07%)
ความจุเก็บกัก : 2.97 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหนองกรองแก้ว
 หนองปลาหมอ โนนศิลา
น้ำในอ่าง : 4.31 ล้าน ลบ.ม. (31.72%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.05 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.19 ล้าน ลบ.ม. (7.25%)
ความจุเก็บกัก : 2.64 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง
 เขาไม้แก้ว บางละมุง
น้ำในอ่าง : 6.13 ล้าน ลบ.ม. (80.07%)
ความจุเก็บกัก : 7.65 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหนองกา
 หนองบัวบาน รัตนบุรี
น้ำในอ่าง : 0.03 ล้าน ลบ.ม. (5.39%)
ความจุเก็บกัก : 0.59 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 6.69 ล้าน ลบ.ม. (77.26%)
ความจุเก็บกัก : 8.66 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหนองคูขาด
 หนองเม็ก นาเชือก
น้ำในอ่าง : 0.20 ล้าน ลบ.ม. (54.62%)
ความจุเก็บกัก : 0.37 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหนองค้อ
 บ่อวิน ศรีราชา
น้ำในอ่าง : 14.59 ล้าน ลบ.ม. (68.16%)
ความจุเก็บกัก : 21.40 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่
 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
น้ำในอ่าง : 1.29 ล้าน ลบ.ม. (16.76%)
ความจุเก็บกัก : 7.68 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ อ.เมือง
 โนนสูง เมืองอุดรธานี
น้ำในอ่าง : 0.20 ล้าน ลบ.ม. (38.33%)
ความจุเก็บกัก : 0.51 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.68 ล้าน ลบ.ม. (36.19%)
ความจุเก็บกัก : 2.73 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหนองท่าจอก
 เด่นราษฎร์ หนองฮี
น้ำในอ่าง : 0.43 ล้าน ลบ.ม. (43.52%)
ความจุเก็บกัก : 0.99 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหนองนาวัว
 บ้านหัน โนนศิลา
น้ำในอ่าง : 0.65 ล้าน ลบ.ม. (46.73%)
ความจุเก็บกัก : 1.39 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหนองบัว
 เกิ้ง เมืองมหาสารคาม
น้ำในอ่าง : 1.86 ล้าน ลบ.ม. (51.93%)
ความจุเก็บกัก : 3.58 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.14 ล้าน ลบ.ม. (68.50%)
ความจุเก็บกัก : 0.19 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ
 โนนราษี บรบือ
น้ำในอ่าง : 1.65 ล้าน ลบ.ม. (45.98%)
ความจุเก็บกัก : 3.58 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.10 ล้าน ลบ.ม. (17.57%)
ความจุเก็บกัก : 0.59 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหนองบ้านสา
 โคกพระ กันทรวิชัย
น้ำในอ่าง : 0.16 ล้าน ลบ.ม. (29.24%)
ความจุเก็บกัก : 0.55 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.59 ล้าน ลบ.ม. (51.64%)
ความจุเก็บกัก : 3.08 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 2.57 ล้าน ลบ.ม. (61.42%)
ความจุเก็บกัก : 4.18 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.46 ล้าน ลบ.ม. (52.03%)
ความจุเก็บกัก : 0.89 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.14 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหนองสอางค์
 นิคมพัฒนา ขุขันธ์
น้ำในอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม. (0.29%)
ความจุเก็บกัก : 0.68 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง อ.เมือง
 บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
น้ำในอ่าง : 7.54 ล้าน ลบ.ม. (66.15%)
ความจุเก็บกัก : 4.30 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหนองสิ
 บักดอง ขุนหาญ
น้ำในอ่าง : 1.94 ล้าน ลบ.ม. (46.61%)
ความจุเก็บกัก : 3.66 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า
 ศรีสุข กันทรวิชัย
น้ำในอ่าง : 0.75 ล้าน ลบ.ม. (29.48%)
ความจุเก็บกัก : 2.12 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.23 ล้าน ลบ.ม. (32.00%)
ความจุเก็บกัก : 0.72 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหนองเทวราช
 ยางน้อย โกสุมพิสัย
น้ำในอ่าง : 0.61 ล้าน ลบ.ม. (38.04%)
ความจุเก็บกัก : 1.46 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน
 สร้างถ่อ เขื่องใน
น้ำในอ่าง : 0.89 ล้าน ลบ.ม. (35.97%)
ความจุเก็บกัก : 2.48 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ
 ขามป้อม วาปีปทุม
น้ำในอ่าง : 0.86 ล้าน ลบ.ม. (52.86%)
ความจุเก็บกัก : 1.63 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหนองแวง
 หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด
น้ำในอ่าง : 0.06 ล้าน ลบ.ม. (11.80%)
ความจุเก็บกัก : 0.48 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหนองโอน อ.เมือง
 หนองไฮ เมืองอุดรธานี
น้ำในอ่าง : 0.08 ล้าน ลบ.ม. (25.32%)
ความจุเก็บกัก : 0.31 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหนองไฮ
 บ้านฝาง เกษตรวิสัย
น้ำในอ่าง : 1.25 ล้าน ลบ.ม. (55.57%)
ความจุเก็บกัก : 2.24 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหัวยวังแดง
 ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร
น้ำในอ่าง : 0.22 ล้าน ลบ.ม. (33.23%)
ความจุเก็บกัก : 0.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำหุบกะพง
 สามพระยา ชะอำ
น้ำในอ่าง : 0.27 ล้าน ลบ.ม. (66.10%)
ความจุเก็บกัก : 0.37 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.64 ล้าน ลบ.ม. (32.00%)
ความจุเก็บกัก : 2.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 3.93 ล้าน ลบ.ม. (43.73%)
ความจุเก็บกัก : 8.99 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 2.31 ล้าน ลบ.ม. (45.29%)
ความจุเก็บกัก : 5.10 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 2.21 ล้าน ลบ.ม. (64.85%)
ความจุเก็บกัก : 3.40 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน
 อีง่อง จตุรพักตรพิมาน
น้ำในอ่าง : 0.77 ล้าน ลบ.ม. (38.78%)
ความจุเก็บกัก : 2.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง
 ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน
น้ำในอ่าง : 0.67 ล้าน ลบ.ม. (23.73%)
ความจุเก็บกัก : 2.81 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.47 ล้าน ลบ.ม. (19.84%)
ความจุเก็บกัก : 7.41 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.27 ล้าน ลบ.ม. (21.47%)
ความจุเก็บกัก : 5.90 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.07 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 12.30 ล้าน ลบ.ม. (79.32%)
ความจุเก็บกัก : 15.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน
 ภูผาหมอก กันทรลักษ์
น้ำในอ่าง : 8.16 ล้าน ลบ.ม. (81.36%)
ความจุเก็บกัก : 10.02 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 9.88 ล้าน ลบ.ม. (29.74%)
ความจุเก็บกัก : 33.22 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.03 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.47 ล้าน ลบ.ม. (86.18%)
ความจุเก็บกัก : 1.70 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู
 โคกกลาง ลำปลายมาศ
น้ำในอ่าง : 1.32 ล้าน ลบ.ม. (83.27%)
ความจุเก็บกัก : 1.60 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หิน อ.ภูพาน
 นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
น้ำในอ่าง : 2.87 ล้าน ลบ.ม. (71.75%)
ความจุเก็บกัก : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 17.37 ล้าน ลบ.ม. (64.95%)
ความจุเก็บกัก : 26.75 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.76 ล้าน ลบ.ม. (73.46%)
ความจุเก็บกัก : 1.20 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 3.78 ล้าน ลบ.ม. (78.79%)
ความจุเก็บกัก : 4.80 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 3.52 ล้าน ลบ.ม. (6.77%)
ความจุเก็บกัก : 43.41 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.03 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 2.65 ล้าน ลบ.ม. (70.10%)
ความจุเก็บกัก : 3.78 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.98 ล้าน ลบ.ม. (23.80%)
ความจุเก็บกัก : 4.13 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 3.79 ล้าน ลบ.ม. (81.99%)
ความจุเก็บกัก : 4.62 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.87 ล้าน ลบ.ม. (28.69%)
ความจุเก็บกัก : 6.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.98 ล้าน ลบ.ม. (24.47%)
ความจุเก็บกัก : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.07 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.06 ล้าน ลบ.ม. (36.29%)
ความจุเก็บกัก : 2.91 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ
 หนองกุง นาเชือก
น้ำในอ่าง : 8.15 ล้าน ลบ.ม. (26.01%)
ความจุเก็บกัก : 31.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก
 แสลงโทน ประโคนชัย
น้ำในอ่าง : 11.02 ล้าน ลบ.ม. (42.36%)
ความจุเก็บกัก : 27.36 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง
 หัวเรือ วาปีปทุม
น้ำในอ่าง : 2.22 ล้าน ลบ.ม. (72.93%)
ความจุเก็บกัก : 3.04 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยจันลา
 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน
น้ำในอ่าง : 12.78 ล้าน ลบ.ม. (75.62%)
ความจุเก็บกัก : 16.90 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยจาน
 ภูแล่นช้าง นาคู
น้ำในอ่าง : 0.15 ล้าน ลบ.ม. (61.20%)
ความจุเก็บกัก : 0.25 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 2.64 ล้าน ลบ.ม. (45.63%)
ความจุเก็บกัก : 5.80 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง
 บุ่งเลิศ เมยวดี
น้ำในอ่าง : 1.19 ล้าน ลบ.ม. (16.15%)
ความจุเก็บกัก : 7.38 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.09 ล้าน ลบ.ม. (25.27%)
ความจุเก็บกัก : 0.31 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด
 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร
น้ำในอ่าง : 8.10 ล้าน ลบ.ม. (44.02%)
ความจุเก็บกัก : 18.40 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยชัน
 ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ
น้ำในอ่าง : 0.70 ล้าน ลบ.ม. (25.76%)
ความจุเก็บกัก : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง
 ศรีดอนชัย เชียงของ
น้ำในอ่าง : 1.88 ล้าน ลบ.ม. (29.78%)
ความจุเก็บกัก : 6.30 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.41 ล้าน ลบ.ม. (23.42%)
ความจุเก็บกัก : 6.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่
 มะเกลือใหม่ สูงเนิน
น้ำในอ่าง : 7.35 ล้าน ลบ.ม. (26.55%)
ความจุเก็บกัก : 27.66 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.24 ล้าน ลบ.ม. (65.10%)
ความจุเก็บกัก : 0.37 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 6.67 ล้าน ลบ.ม. (70.98%)
ความจุเก็บกัก : 9.40 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ
 ละลาย กันทรลักษ์
น้ำในอ่าง : 3.41 ล้าน ลบ.ม. (42.51%)
ความจุเก็บกัก : 8.03 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด
 สำโรง พลับพลาชัย
น้ำในอ่าง : 13.78 ล้าน ลบ.ม. (44.65%)
ความจุเก็บกัก : 27.82 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.03 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ
 พลสงคราม โนนสูง
น้ำในอ่าง : 4.60 ล้าน ลบ.ม. (48.39%)
ความจุเก็บกัก : 9.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.04 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 2.20 ล้าน ลบ.ม. (21.96%)
ความจุเก็บกัก : 10.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 4.26 ล้าน ลบ.ม. (61.96%)
ความจุเก็บกัก : 6.88 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 2.33 ล้าน ลบ.ม. (58.15%)
ความจุเก็บกัก : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก
 จันทบเพชร บ้านกรวด
น้ำในอ่าง : 2.26 ล้าน ลบ.ม. (69.42%)
ความจุเก็บกัก : 3.25 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.49 ล้าน ลบ.ม. (61.75%)
ความจุเก็บกัก : 0.83 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู
 ห้วยจันทร์ ขุนหาญ
น้ำในอ่าง : 6.82 ล้าน ลบ.ม. (30.61%)
ความจุเก็บกัก : 22.28 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.03 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย
 กระแชง กันทรลักษ์
น้ำในอ่าง : 8.72 ล้าน ลบ.ม. (23.39%)
ความจุเก็บกัก : 37.29 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.03 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 2.82 ล้าน ลบ.ม. (32.73%)
ความจุเก็บกัก : 8.60 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยตาเขียว
 บึงเจริญ บ้านกรวด
น้ำในอ่าง : 1.49 ล้าน ลบ.ม. (78.16%)
ความจุเก็บกัก : 1.90 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 8.70 ล้าน ลบ.ม. (33.21%)
ความจุเก็บกัก : 26.20 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1
 พลูตาหลวง สัตหีบ
น้ำในอ่าง : 0.77 ล้าน ลบ.ม. (51.27%)
ความจุเก็บกัก : 1.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 2
 สัตหีบ สัตหีบ
น้ำในอ่าง : 1.97 ล้าน ลบ.ม. (67.86%)
ความจุเก็บกัก : 2.90 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้
 สะพือ ตระการพืชผล
น้ำในอ่าง : 6.07 ล้าน ลบ.ม. (44.33%)
ความจุเก็บกัก : 13.70 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยทรวง
 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย
น้ำในอ่าง : 6.51 ล้าน ลบ.ม. (81.38%)
ความจุเก็บกัก : 8.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยทราย
 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์
น้ำในอ่าง : 6.60 ล้าน ลบ.ม. (64.08%)
ความจุเก็บกัก : 10.30 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.60 ล้าน ลบ.ม. (39.73%)
ความจุเก็บกัก : 1.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.45 ล้าน ลบ.ม. (63.24%)
ความจุเก็บกัก : 2.14 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.59 ล้าน ลบ.ม. (49.84%)
ความจุเก็บกัก : 3.18 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.53 ล้าน ลบ.ม. (72.62%)
ความจุเก็บกัก : 2.10 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.12 ล้าน ลบ.ม. (10.55%)
ความจุเก็บกัก : 1.28 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยทองหลาง
 หนองบัวโคก จัตุรัส
น้ำในอ่าง : 0.32 ล้าน ลบ.ม. (66.67%)
ความจุเก็บกัก : 0.29 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 5.75 ล้าน ลบ.ม. (73.68%)
ความจุเก็บกัก : 7.80 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.03 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยทับครัว
 โคกกระชาย ครบุรี
น้ำในอ่าง : 3.99 ล้าน ลบ.ม. (79.84%)
ความจุเก็บกัก : 5.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยทา
 คำชะอี คำชะอี
น้ำในอ่าง : 0.68 ล้าน ลบ.ม. (30.63%)
ความจุเก็บกัก : 2.23 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ
 ด่านช้าง ด่านช้าง
น้ำในอ่าง : 1.84 ล้าน ลบ.ม. (65.57%)
ความจุเก็บกัก : 2.80 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ
 บ้านปากคะยาง ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย
น้ำในอ่าง : 23.41 ล้าน ลบ.ม. (40.37%)
ความจุเก็บกัก : 58.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยนา
 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
น้ำในอ่าง : 1.64 ล้าน ลบ.ม. (29.08%)
ความจุเก็บกัก : 5.65 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.37 ล้าน ลบ.ม. (42.94%)
ความจุเก็บกัก : 0.85 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.54 ล้าน ลบ.ม. (46.76%)
ความจุเก็บกัก : 3.30 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.82 ล้าน ลบ.ม. (45.05%)
ความจุเก็บกัก : 1.82 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย
 หนองคู ลำปลายมาศ
น้ำในอ่าง : 0.75 ล้าน ลบ.ม. (62.67%)
ความจุเก็บกัก : 1.20 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.09 ล้าน ลบ.ม. (76.27%)
ความจุเก็บกัก : 0.36 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 6.68 ล้าน ลบ.ม. (32.47%)
ความจุเก็บกัก : 20.58 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ
 ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ
น้ำในอ่าง : 1.96 ล้าน ลบ.ม. (79.80%)
ความจุเก็บกัก : 1.09 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 3.73 ล้าน ลบ.ม. (49.55%)
ความจุเก็บกัก : 7.52 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 11.95 ล้าน ลบ.ม. (57.47%)
ความจุเก็บกัก : 20.80 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ อ.เมือง
 ห้วยยาง เมืองสกลนคร
น้ำในอ่าง : 1.51 ล้าน ลบ.ม. (68.64%)
ความจุเก็บกัก : 2.21 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.70 ล้าน ลบ.ม. (51.54%)
ความจุเก็บกัก : 1.36 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด
 สำโรงชัย ไพศาลี
น้ำในอ่าง : 0.76 ล้าน ลบ.ม. (63.33%)
ความจุเก็บกัก : 0.80 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.62 ล้าน ลบ.ม. (93.67%)
ความจุเก็บกัก : 0.66 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 2.31 ล้าน ลบ.ม. (69.97%)
ความจุเก็บกัก : 3.30 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 18.98 ล้าน ลบ.ม. (71.62%)
ความจุเก็บกัก : 26.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ
 แม่สาคร เวียงสา
น้ำในอ่าง : 2.18 ล้าน ลบ.ม. (36.38%)
ความจุเก็บกัก : 6.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว
 คลองท่อมใต้ คลองท่อม
น้ำในอ่าง : 2.99 ล้าน ลบ.ม. (40.99%)
ความจุเก็บกัก : 7.30 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.23 ล้าน ลบ.ม. (34.18%)
ความจุเก็บกัก : 1.07 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.06 ล้าน ลบ.ม. (32.80%)
ความจุเก็บกัก : 0.19 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส
 บ้านทุ่งชุมพล ต.วังอ่าง อ.ชะอวด
น้ำในอ่าง : 52.61 ล้าน ลบ.ม. (65.76%)
ความจุเก็บกัก : 80.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.29 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยบง
 โคกสว่าง ปลาปาก
น้ำในอ่าง : 0.05 ล้าน ลบ.ม. (48.98%)
ความจุเก็บกัก : 0.12 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยบะอีแตน
 อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
น้ำในอ่าง : 0.64 ล้าน ลบ.ม. (35.56%)
ความจุเก็บกัก : 1.80 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยบัง
 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก
น้ำในอ่าง : 0.11 ล้าน ลบ.ม. (25.00%)
ความจุเก็บกัก : 0.28 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.95 ล้าน ลบ.ม. (11.03%)
ความจุเก็บกัก : 10.07 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.14 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง
 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย
น้ำในอ่าง : 1.84 ล้าน ลบ.ม. (28.23%)
ความจุเก็บกัก : 6.52 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.97 ล้าน ลบ.ม. (34.45%)
ความจุเก็บกัก : 2.80 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 4.19 ล้าน ลบ.ม. (48.14%)
ความจุเก็บกัก : 8.70 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ
 บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
น้ำในอ่าง : 2.50 ล้าน ลบ.ม. (30.17%)
ความจุเก็บกัก : 8.30 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยป่าบง
 พรานกระต่าย พรานกระต่าย
น้ำในอ่าง : 0.74 ล้าน ลบ.ม. (52.50%)
ความจุเก็บกัก : 1.38 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา
 บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์
น้ำในอ่าง : 4.17 ล้าน ลบ.ม. (49.60%)
ความจุเก็บกัก : 8.30 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง
 บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์
น้ำในอ่าง : 4.92 ล้าน ลบ.ม. (26.23%)
ความจุเก็บกัก : 18.74 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.38 ล้าน ลบ.ม. (49.11%)
ความจุเก็บกัก : 2.80 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยผาก
 กลัดหลวง ท่ายาง
น้ำในอ่าง : 9.45 ล้าน ลบ.ม. (34.36%)
ความจุเก็บกัก : 27.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.03 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง
 นาขาม กุฉินารายณ์
น้ำในอ่าง : 1.01 ล้าน ลบ.ม. (24.34%)
ความจุเก็บกัก : 4.15 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยฝา
 นาขาม กุฉินารายณ์
น้ำในอ่าง : 1.17 ล้าน ลบ.ม. (18.28%)
ความจุเก็บกัก : 6.42 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 22.81 ล้าน ลบ.ม. (68.09%)
ความจุเก็บกัก : 33.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.08 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยพุ
 สงเปลือย เขาวง
น้ำในอ่าง : 1.30 ล้าน ลบ.ม. (28.87%)
ความจุเก็บกัก : 4.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยพุง
 คุ้มเก่า เขาวง
น้ำในอ่าง : 0.86 ล้าน ลบ.ม. (21.50%)
ความจุเก็บกัก : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่
 โคกสว่าง หนองพอก
น้ำในอ่าง : 5.10 ล้าน ลบ.ม. (65.37%)
ความจุเก็บกัก : 7.80 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.04 ล้าน ลบ.ม. (12.81%)
ความจุเก็บกัก : 0.32 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยพุหวาย
 ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ
น้ำในอ่าง : 0.48 ล้าน ลบ.ม. (59.62%)
ความจุเก็บกัก : 0.80 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.86 ล้าน ลบ.ม. (31.86%)
ความจุเก็บกัก : 5.85 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
 สันติสุข ดอยหล่อ
น้ำในอ่าง : 2.46 ล้าน ลบ.ม. (57.21%)
ความจุเก็บกัก : 4.30 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด
 บ้านบึง บ้านคา
น้ำในอ่าง : 2.72 ล้าน ลบ.ม. (63.26%)
ความจุเก็บกัก : 4.30 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน
 กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง
น้ำในอ่าง : 1.07 ล้าน ลบ.ม. (18.37%)
ความจุเก็บกัก : 5.82 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.98 ล้าน ลบ.ม. (40.43%)
ความจุเก็บกัก : 4.90 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง
 ตาพระยา ตาพระยา
น้ำในอ่าง : 3.98 ล้าน ลบ.ม. (6.63%)
ความจุเก็บกัก : 60.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.68 ล้าน ลบ.ม. (18.37%)
ความจุเก็บกัก : 3.02 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล
 โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม
น้ำในอ่าง : 10.47 ล้าน ลบ.ม. (78.69%)
ความจุเก็บกัก : 13.30 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.32 ล้าน ลบ.ม. (31.62%)
ความจุเก็บกัก : 1.09 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.69 ล้าน ลบ.ม. (31.23%)
ความจุเก็บกัก : 2.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 3.54 ล้าน ลบ.ม. (63.21%)
ความจุเก็บกัก : 5.60 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยละมืด
 ห้วยข่า บุณฑริก
น้ำในอ่าง : 4.38 ล้าน ลบ.ม. (65.37%)
ความจุเก็บกัก : 6.70 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 2.57 ล้าน ลบ.ม. (17.59%)
ความจุเก็บกัก : 11.20 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน
 ส้มผ่อ ไทยเจริญ
น้ำในอ่าง : 10.64 ล้าน ลบ.ม. (50.55%)
ความจุเก็บกัก : 21.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 17.10 ล้าน ลบ.ม. (58.96%)
ความจุเก็บกัก : 29.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยลึก
 เขาเขน ปลายพระยา
น้ำในอ่าง : 1.79 ล้าน ลบ.ม. (73.14%)
ความจุเก็บกัก : 2.45 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.29 ล้าน ลบ.ม. (59.06%)
ความจุเก็บกัก : 0.49 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง
 หนองพอก หนองพอก
น้ำในอ่าง : 4.39 ล้าน ลบ.ม. (38.22%)
ความจุเก็บกัก : 11.49 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.65 ล้าน ลบ.ม. (43.53%)
ความจุเก็บกัก : 1.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.06 ล้าน ลบ.ม. (23.40%)
ความจุเก็บกัก : 0.26 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.43 ล้าน ลบ.ม. (42.57%)
ความจุเก็บกัก : 3.35 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 3.47 ล้าน ลบ.ม. (30.46%)
ความจุเก็บกัก : 11.40 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่
 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน
น้ำในอ่าง : 3.70 ล้าน ลบ.ม. (46.25%)
ความจุเก็บกัก : 8.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.38 ล้าน ลบ.ม. (16.26%)
ความจุเก็บกัก : 2.31 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยศอก
 โคกงาม ด่านซ้าย
น้ำในอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม. (0.00%)
ความจุเก็บกัก : 9.98 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 11.89 ล้าน ลบ.ม. (32.08%)
ความจุเก็บกัก : 37.07 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย
 หนองพลับ หัวหิน
น้ำในอ่าง : 1.68 ล้าน ลบ.ม. (41.42%)
ความจุเก็บกัก : 4.05 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.05 ล้าน ลบ.ม. (4.00%)
ความจุเก็บกัก : 1.20 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย
 สูงเนิน กระสัง
น้ำในอ่าง : 1.99 ล้าน ลบ.ม. (14.65%)
ความจุเก็บกัก : 13.56 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.15 ล้าน ลบ.ม. (7.40%)
ความจุเก็บกัก : 1.96 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด
 หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
น้ำในอ่าง : 2.45 ล้าน ลบ.ม. (68.47%)
ความจุเก็บกัก : 3.58 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยสะทด
 หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
น้ำในอ่าง : 1.34 ล้าน ลบ.ม. (11.47%)
ความจุเก็บกัก : 11.65 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 10.31 ล้าน ลบ.ม. (70.14%)
ความจุเก็บกัก : 14.70 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน
 เขาไม้แก้ว บางละมุง
น้ำในอ่าง : 1.98 ล้าน ลบ.ม. (51.67%)
ความจุเก็บกัก : 3.84 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก
 เสนางคนิคม เสนางคนิคม
น้ำในอ่าง : 13.78 ล้าน ลบ.ม. (45.48%)
ความจุเก็บกัก : 30.30 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ
 ศรีสมเด็จ สมเด็จ
น้ำในอ่าง : 1.20 ล้าน ลบ.ม. (15.93%)
ความจุเก็บกัก : 7.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 3.90 ล้าน ลบ.ม. (25.98%)
ความจุเก็บกัก : 15.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา
 หนองพลับ หัวหิน
น้ำในอ่าง : 2.15 ล้าน ลบ.ม. (63.12%)
ความจุเก็บกัก : 3.40 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.25 ล้าน ลบ.ม. (25.81%)
ความจุเก็บกัก : 0.95 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 20.05 ล้าน ลบ.ม. (44.09%)
ความจุเก็บกัก : 36.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 4.28 ล้าน ลบ.ม. (34.62%)
ความจุเก็บกัก : 12.35 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์
 นาสีนวน เมืองมุกดาหาร
น้ำในอ่าง : 0.29 ล้าน ลบ.ม. (39.43%)
ความจุเก็บกัก : 0.74 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน
 ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
น้ำในอ่าง : 1.63 ล้าน ลบ.ม. (45.86%)
ความจุเก็บกัก : 3.55 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท
 กระจาย ป่าติ้ว
น้ำในอ่าง : 4.60 ล้าน ลบ.ม. (43.40%)
ความจุเก็บกัก : 10.60 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย
 กุดน้ำใส จัตุรัส
น้ำในอ่าง : 5.49 ล้าน ลบ.ม. (71.74%)
ความจุเก็บกัก : 7.65 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.27 ล้าน ลบ.ม. (8.65%)
ความจุเก็บกัก : 2.80 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ
 โพนทราย เมืองมุกดาหาร
น้ำในอ่าง : 0.36 ล้าน ลบ.ม. (23.80%)
ความจุเก็บกัก : 1.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.93 ล้าน ลบ.ม. (73.41%)
ความจุเก็บกัก : 1.25 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.96 ล้าน ลบ.ม. (59.63%)
ความจุเก็บกัก : 1.61 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 8.33 ล้าน ลบ.ม. (39.66%)
ความจุเก็บกัก : 21.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยหอย
 สงเปลือย เขาวง
น้ำในอ่าง : 0.32 ล้าน ลบ.ม. (15.80%)
ความจุเก็บกัก : 2.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยหิน
 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
น้ำในอ่าง : 0.85 ล้าน ลบ.ม. (43.69%)
ความจุเก็บกัก : 1.95 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 5.06 ล้าน ลบ.ม. (63.25%)
ความจุเก็บกัก : 8.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว
 ตะกุด เมืองสระบุรี
น้ำในอ่าง : 0.21 ล้าน ลบ.ม. (19.36%)
ความจุเก็บกัก : 0.88 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.06 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.37 ล้าน ลบ.ม. (15.21%)
ความจุเก็บกัก : 2.40 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 5.72 ล้าน ลบ.ม. (45.78%)
ความจุเก็บกัก : 12.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ
 ดงมอน เมืองมุกดาหาร
น้ำในอ่าง : 1.98 ล้าน ลบ.ม. (49.53%)
ความจุเก็บกัก : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับมีด
 บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ
น้ำในอ่าง : 0.32 ล้าน ลบ.ม. (65.49%)
ความจุเก็บกัก : 0.48 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด
 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร
น้ำในอ่าง : 0.92 ล้าน ลบ.ม. (67.85%)
ความจุเก็บกัก : 1.34 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 3.25 ล้าน ลบ.ม. (81.20%)
ความจุเก็บกัก : 4.10 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.08 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.47 ล้าน ลบ.ม. (31.53%)
ความจุเก็บกัก : 1.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.53 ล้าน ลบ.ม. (37.04%)
ความจุเก็บกัก : 1.43 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.68 ล้าน ลบ.ม. (45.00%)
ความจุเก็บกัก : 1.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน
 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
น้ำในอ่าง : 1.56 ล้าน ลบ.ม. (55.57%)
ความจุเก็บกัก : 2.80 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง
 เสริมขวา เสริมงาม
น้ำในอ่าง : 9.21 ล้าน ลบ.ม. (79.41%)
ความจุเก็บกัก : 11.60 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.45 ล้าน ลบ.ม. (30.00%)
ความจุเก็บกัก : 1.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 4.74 ล้าน ลบ.ม. (59.19%)
ความจุเก็บกัก : 8.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 2.23 ล้าน ลบ.ม. (43.98%)
ความจุเก็บกัก : 5.07 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงยืน
 นาทราย เมืองนครพนม
น้ำในอ่าง : 0.22 ล้าน ลบ.ม. (63.37%)
ความจุเก็บกัก : 0.34 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก อ.เมือง
 ห้วยยาง เมืองสกลนคร
น้ำในอ่าง : 2.67 ล้าน ลบ.ม. (66.65%)
ความจุเก็บกัก : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 7.55 ล้าน ลบ.ม. (62.92%)
ความจุเก็บกัก : 12.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ
 ศรีดงเย็น ไชยปราการ
น้ำในอ่าง : 1.67 ล้าน ลบ.ม. (39.10%)
ความจุเก็บกัก : 4.28 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.04 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยเตย
 หนองแซง บ้านแฮด
น้ำในอ่าง : 3.41 ล้าน ลบ.ม. (63.80%)
ความจุเก็บกัก : 5.33 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน
 หนองนกแก้ว เลาขวัญ
น้ำในอ่าง : 4.60 ล้าน ลบ.ม. (43.15%)
ความจุเก็บกัก : 10.65 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.55 ล้าน ลบ.ม. (20.15%)
ความจุเก็บกัก : 2.75 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.88 ล้าน ลบ.ม. (58.40%)
ความจุเก็บกัก : 1.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา
 ปราสาท บ้านกรวด
น้ำในอ่าง : 2.69 ล้าน ลบ.ม. (66.07%)
ความจุเก็บกัก : 4.07 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.53 ล้าน ลบ.ม. (52.76%)
ความจุเก็บกัก : 2.90 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง
 ยางสาว วิเชียรบุรี
น้ำในอ่าง : 6.78 ล้าน ลบ.ม. (39.44%)
ความจุเก็บกัก : 17.20 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 6.65 ล้าน ลบ.ม. (30.27%)
ความจุเก็บกัก : 31.96 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยเสียว
 ท่ากระเสริม น้ำพอง
น้ำในอ่าง : 0.20 ล้าน ลบ.ม. (38.26%)
ความจุเก็บกัก : 0.53 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง อ.เมือง
 บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู
น้ำในอ่าง : 1.47 ล้าน ลบ.ม. (59.38%)
ความจุเก็บกัก : 2.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยแกง
 ดอนจาน ดอนจาน
น้ำในอ่าง : 1.86 ล้าน ลบ.ม. (7.99%)
ความจุเก็บกัก : 23.33 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.10 ล้าน ลบ.ม. (22.34%)
ความจุเก็บกัก : 4.92 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.72 ล้าน ลบ.ม. (45.29%)
ความจุเก็บกัก : 3.80 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยแคน
 โคกหินแฮ่ เรณูนคร
น้ำในอ่าง : 2.79 ล้าน ลบ.ม. (25.33%)
ความจุเก็บกัก : 11.01 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 2.77 ล้าน ลบ.ม. (67.77%)
ความจุเก็บกัก : 4.35 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.71 ล้าน ลบ.ม. (55.23%)
ความจุเก็บกัก : 3.24 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ
 ป่ามะม่วง เมืองตาก
น้ำในอ่าง : 29.63 ล้าน ลบ.ม. (47.02%)
ความจุเก็บกัก : 63.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.55 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์
 ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง
น้ำในอ่าง : 5.41 ล้าน ลบ.ม. (12.81%)
ความจุเก็บกัก : 42.20 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.13 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.66 ล้าน ลบ.ม. (30.13%)
ความจุเก็บกัก : 5.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สัน
 ใหม่พัฒนา เกาะคา
น้ำในอ่าง : 2.38 ล้าน ลบ.ม. (67.40%)
ความจุเก็บกัก : 3.53 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง
 สารจิตร ศรีสัชนาลัย
น้ำในอ่าง : 5.31 ล้าน ลบ.ม. (42.63%)
ความจุเก็บกัก : 12.45 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง
 เนินทราย เมืองตราด
น้ำในอ่าง : 18.79 ล้าน ลบ.ม. (51.05%)
ความจุเก็บกัก : 36.80 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.18 ล้าน ลบ.ม. (43.04%)
ความจุเก็บกัก : 2.73 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 3.18 ล้าน ลบ.ม. (14.27%)
ความจุเก็บกัก : 22.30 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต
 จอมจันทร์ เวียงสา
น้ำในอ่าง : 3.72 ล้าน ลบ.ม. (74.44%)
ความจุเก็บกัก : 5.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยโดน
 ห้วยข่า บุณฑริก
น้ำในอ่าง : 4.00 ล้าน ลบ.ม. (85.11%)
ความจุเก็บกัก : 4.70 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 2.81 ล้าน ลบ.ม. (36.95%)
ความจุเก็บกัก : 7.60 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 3.83 ล้าน ลบ.ม. (49.42%)
ความจุเก็บกัก : 9.10 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
 เขาพระงาม เมืองลพบุรี
น้ำในอ่าง : 0.97 ล้าน ลบ.ม. (46.86%)
ความจุเก็บกัก : 2.10 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.07 ล้าน ลบ.ม. (22.22%)
ความจุเก็บกัก : 0.30 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.15 ล้าน ลบ.ม. (70.25%)
ความจุเก็บกัก : 1.63 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน
 ศรีแก้ว เลิงนกทา
น้ำในอ่าง : 6.40 ล้าน ลบ.ม. (51.61%)
ความจุเก็บกัก : 12.40 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 2.16 ล้าน ลบ.ม. (88.46%)
ความจุเก็บกัก : 2.44 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.03 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 2.15 ล้าน ลบ.ม. (56.58%)
ความจุเก็บกัก : 3.80 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่
 หนองบัว บ้านฝาง
น้ำในอ่าง : 0.71 ล้าน ลบ.ม. (50.57%)
ความจุเก็บกัก : 1.40 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 2.29 ล้าน ลบ.ม. (19.08%)
ความจุเก็บกัก : 12.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม
 หนองพลับ หัวหิน
น้ำในอ่าง : 1.22 ล้าน ลบ.ม. (12.79%)
ความจุเก็บกัก : 9.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่
 กุดหว้า กุฉินารายณ์
น้ำในอ่าง : 2.32 ล้าน ลบ.ม. (18.10%)
ความจุเก็บกัก : 12.80 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.61 ล้าน ลบ.ม. (35.82%)
ความจุเก็บกัก : 1.70 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยไร่
 โพนงาม คำชะอี
น้ำในอ่าง : 1.36 ล้าน ลบ.ม. (48.43%)
ความจุเก็บกัก : 2.80 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.07 ล้าน ลบ.ม. (31.36%)
ความจุเก็บกัก : 0.22 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำห้วยไร่2
 ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร
น้ำในอ่าง : 1.23 ล้าน ลบ.ม. (46.01%)
ความจุเก็บกัก : 2.68 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำอำปึล
 โคกยาง ปราสาท
น้ำในอ่าง : 5.55 ล้าน ลบ.ม. (20.06%)
ความจุเก็บกัก : 27.68 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำฮองซองแมว
 หนองแสง วาปีปทุม
น้ำในอ่าง : 0.34 ล้าน ลบ.ม. (60.99%)
ความจุเก็บกัก : 0.56 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำเขาดิน
 คลองไก่เถื่อน คลองหาด
น้ำในอ่าง : 0.70 ล้าน ลบ.ม. (49.64%)
ความจุเก็บกัก : 1.40 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำเขาระกำ
 แหลมงอบ แหลมงอบ
น้ำในอ่าง : 16.40 ล้าน ลบ.ม. (34.40%)
ความจุเก็บกัก : 47.69 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.06 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.83 ล้าน ลบ.ม. (22.18%)
ความจุเก็บกัก : 3.67 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำเขาอีโต้ 1
 บางบริบูรณ์ เมืองปราจีนบุรี
น้ำในอ่าง : 0.77 ล้าน ลบ.ม. (26.45%)
ความจุเก็บกัก : 3.20 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.08 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำเขาอีโต้ 2
 ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี
น้ำในอ่าง : 0.15 ล้าน ลบ.ม. (43.71%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 1.36 ล้าน ลบ.ม. (80.00%)
ความจุเก็บกัก : 1.70 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.41 ล้าน ลบ.ม. (47.24%)
ความจุเก็บกัก : 1.17 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า
 หัวหนอง บ้านไผ่
น้ำในอ่าง : 20.44 ล้าน ลบ.ม. (44.64%)
ความจุเก็บกัก : 45.78 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน
 หนองโน เมืองมหาสารคาม
น้ำในอ่าง : 4.11 ล้าน ลบ.ม. (51.21%)
ความจุเก็บกัก : 8.20 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่กองค่าย
 ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย
น้ำในอ่าง : 7.07 ล้าน ลบ.ม. (54.38%)
ความจุเก็บกัก : 13.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด
 เสริมซ้าย เสริมงาม
น้ำในอ่าง : 1.02 ล้าน ลบ.ม. (78.46%)
ความจุเก็บกัก : 1.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง
 สวนเขื่อน เมืองแพร่
น้ำในอ่าง : 1.94 ล้าน ลบ.ม. (28.65%)
ความจุเก็บกัก : 6.76 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่ค่อม
 บ้านเอื้อม เมืองลำปาง
น้ำในอ่าง : 0.92 ล้าน ลบ.ม. (68.14%)
ความจุเก็บกัก : 1.36 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.96 ล้าน ลบ.ม. (87.00%)
ความจุเก็บกัก : 1.10 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.03 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.63 ล้าน ลบ.ม. (73.65%)
ความจุเก็บกัก : 0.85 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ
 ทาสบเส้า แม่ทา
น้ำในอ่าง : 6.00 ล้าน ลบ.ม. (60.00%)
ความจุเก็บกัก : 10.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 32.32 ล้าน ลบ.ม. (82.87%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.03 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่ต่ำ
 เสริมซ้าย เสริมงาม
น้ำในอ่าง : 1.98 ล้าน ลบ.ม. (78.03%)
ความจุเก็บกัก : 0.43 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 3.27 ล้าน ลบ.ม. (25.15%)
ความจุเก็บกัก : 9.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
 แม่กา เมืองพะเยา
น้ำในอ่าง : 15.76 ล้าน ลบ.ม. (42.59%)
ความจุเก็บกัก : 37.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำน้อย
 หนองหล่ม ห้างฉัตร
น้ำในอ่าง : 0.71 ล้าน ลบ.ม. (70.70%)
ความจุเก็บกัก : 1.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่ถาง
 สวนเขื่อน เมืองแพร่
น้ำในอ่าง : 12.58 ล้าน ลบ.ม. (41.07%)
ความจุเก็บกัก : 30.62 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.88 ล้าน ลบ.ม. (79.42%)
ความจุเก็บกัก : 1.11 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ
 ต้นธงชัย เมืองลำปาง
น้ำในอ่าง : 0.77 ล้าน ลบ.ม. (62.02%)
ความจุเก็บกัก : 1.25 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่ทะ
 สันดอนแก้ว แม่ทะ
น้ำในอ่าง : 1.80 ล้าน ลบ.ม. (70.87%)
ความจุเก็บกัก : 2.54 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง
 ศรีดงเย็น ไชยปราการ
น้ำในอ่าง : 10.14 ล้าน ลบ.ม. (66.29%)
ความจุเก็บกัก : 15.30 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.06 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่ทาน
 สรอย วังชิ้น
น้ำในอ่าง : 10.43 ล้าน ลบ.ม. (76.69%)
ความจุเก็บกัก : 11.40 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่ธิ
 ทาปลาดุก แม่ทา
น้ำในอ่าง : 3.83 ล้าน ลบ.ม. (69.71%)
ความจุเก็บกัก : 5.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่ปอน
 เมืองยาว ห้างฉัตร
น้ำในอ่าง : 1.19 ล้าน ลบ.ม. (65.91%)
ความจุเก็บกัก : 1.10 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่ปืม
 บ้านต๊ำ เมืองพะเยา
น้ำในอ่าง : 18.61 ล้าน ลบ.ม. (43.27%)
ความจุเก็บกัก : 43.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่พริก
 แม่พริก แม่พริก
น้ำในอ่าง : 3.33 ล้าน ลบ.ม. (79.31%)
ความจุเก็บกัก : 4.20 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 27.57 ล้าน ลบ.ม. (75.56%)
ความจุเก็บกัก : 36.48 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.08 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า
 แจ้ห่ม แจ้ห่ม
น้ำในอ่าง : 15.92 ล้าน ลบ.ม. (79.93%)
ความจุเก็บกัก : 23.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2
 ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย
น้ำในอ่าง : 36.36 ล้าน ลบ.ม. (33.05%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.05 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่มาน
 ห้วยไร่ เด่นชัย
น้ำในอ่าง : 12.36 ล้าน ลบ.ม. (65.91%)
ความจุเก็บกัก : 18.75 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่ยาว
 เมืองยาว ห้างฉัตร
น้ำในอ่าง : 0.45 ล้าน ลบ.ม. (12.99%)
ความจุเก็บกัก : 3.48 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่วะ
 แม่พุง วังชิ้น
น้ำในอ่าง : 3.83 ล้าน ลบ.ม. (64.90%)
ความจุเก็บกัก : 5.90 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่สรวย
 เจดีย์หลวง แม่สรวย
น้ำในอ่าง : 40.12 ล้าน ลบ.ม. (54.96%)
ความจุเก็บกัก : 73.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.10 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่สอง
 แม่ยางร้อง ร้องกวาง
น้ำในอ่าง : 35.79 ล้าน ลบ.ม. (54.39%)
ความจุเก็บกัก : 65.80 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่สะกึด
 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน
น้ำในอ่าง : 0.49 ล้าน ลบ.ม. (90.00%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่สาน
 ทาสบเส้า แม่ทา
น้ำในอ่าง : 8.44 ล้าน ลบ.ม. (52.76%)
ความจุเก็บกัก : 16.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่สาย
 ป่าแดง เมืองแพร่
น้ำในอ่าง : 3.00 ล้าน ลบ.ม. (28.53%)
ความจุเก็บกัก : 10.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่ออน
 ทาเหนือ แม่ออน
น้ำในอ่าง : 1.79 ล้าน ลบ.ม. (39.47%)
ความจุเก็บกัก : 4.53 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่อาบ
 แม่ปุ แม่พริก
น้ำในอ่าง : 5.97 ล้าน ลบ.ม. (79.01%)
ความจุเก็บกัก : 7.56 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่ฮ่องสอน
 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน
น้ำในอ่าง : 0.88 ล้าน ลบ.ม. (119.89%)
ความจุเก็บกัก : 0.75 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่เฟือง
 หนองหล่ม ห้างฉัตร
น้ำในอ่าง : 0.60 ล้าน ลบ.ม. (52.74%)
ความจุเก็บกัก : 1.13 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่เมย
 ทาแม่ลอบ แม่ทา
น้ำในอ่าง : 2.08 ล้าน ลบ.ม. (57.64%)
ความจุเก็บกัก : 3.60 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.90 ล้าน ลบ.ม. (80.00%)
ความจุเก็บกัก : 1.12 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่เลียง
 เสริมกลาง เสริมงาม
น้ำในอ่าง : 4.90 ล้าน ลบ.ม. (71.00%)
ความจุเก็บกัก : 6.90 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง
 สันต้นหมื้อ แม่อาย
น้ำในอ่าง : 2.43 ล้าน ลบ.ม. (66.66%)
ความจุเก็บกัก : 3.64 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 2.99 ล้าน ลบ.ม. (54.14%)
ความจุเก็บกัก : 5.53 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.01 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่ใจ
 เจริญราษฎร์ แม่ใจ
น้ำในอ่าง : 1.79 ล้าน ลบ.ม. (59.70%)
ความจุเก็บกัก : 3.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำแม่ไฮ
 แม่กัวะ สบปราบ
น้ำในอ่าง : 0.95 ล้าน ลบ.ม. (77.80%)
ความจุเก็บกัก : 1.23 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.29 ล้าน ลบ.ม. (28.90%)
ความจุเก็บกัก : 1.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำโป่งกระทิง
 ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง
น้ำในอ่าง : 0.14 ล้าน ลบ.ม. (60.87%)
ความจุเก็บกัก : 0.23 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ
 วังผาง เวียงหนองล่อง
น้ำในอ่าง : 1.72 ล้าน ลบ.ม. (66.04%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.40 ล้าน ลบ.ม. (49.75%)
ความจุเก็บกัก : 0.81 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
น้ำในอ่าง : 0.06 ล้าน ลบ.ม. (13.73%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำโสกรวก
 โนนทอง หนองเรือ
น้ำในอ่าง : 0.29 ล้าน ลบ.ม. (29.20%)
ความจุเก็บกัก : 1.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำโสกรัง อ.โนนสะอาด
 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง
น้ำในอ่าง : 0.04 ล้าน ลบ.ม. (5.93%)
ความจุเก็บกัก : 0.43 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำโสกสำอางค์
 โคกสะอาด ภูเขียว
น้ำในอ่าง : 0.05 ล้าน ลบ.ม. (42.24%)
ความจุเก็บกัก : 0.12 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
 อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน
 กะลุวอ เมืองนราธิวาส
น้ำในอ่าง : 2.22 ล้าน ลบ.ม. (59.52%)
ความจุเก็บกัก : 3.73 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.05 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 01 Jun 2023
ลิงค์อื่นๆเพิ่มเติม