รายงานปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำ


 
 

6

ปกติ

0

น้ำน้อย

16

น้ำมาก
ทั้งหมด : 22
 อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน
 บ้านกะทูน ต.กะทูน อ.พิปูน
น้ำในอ่าง : 43.76 ล้าน ลบ.ม. (62.07%)
ความจุเก็บกัก : 70.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 2.18 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 29 Nov 2021
 อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง
 บ้านทุ่งร่อน ต.เขาพระ อ.พิปูน
น้ำในอ่าง : 28.91 ล้าน ลบ.ม. (48.18%)
ความจุเก็บกัก : 60.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.86 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 29 Nov 2021
 อ่างเก็บน้ำคลองตรอน
 บ้านห้วยแมง ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด
น้ำในอ่าง : 58.97 ล้าน ลบ.ม. (99.95%)
ความจุเก็บกัก : 59.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 29 Nov 2021
 อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา
 บ้าานห้วยคู ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา
น้ำในอ่าง : 43.62 ล้าน ลบ.ม. (76.87%)
ความจุเก็บกัก : 56.74 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 3.61 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 29 Nov 2021
 อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่
 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง
น้ำในอ่าง : 50.13 ล้าน ลบ.ม. (110.26%)
ความจุเก็บกัก : 45.47 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.05 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 29 Nov 2021
 อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน
 โคกสลุง พัฒนานิคม
น้ำในอ่าง : 8.17 ล้าน ลบ.ม. (97.01%)
ความจุเก็บกัก : 8.42 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 29 Nov 2021
 อ่างเก็บน้ำดอกกราย
 บ้านดอกกราย ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง
น้ำในอ่าง : 73.63 ล้าน ลบ.ม. (92.72%)
ความจุเก็บกัก : 79.41 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.57 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 29 Nov 2021
 อ่างเก็บน้ำพระปรง
 บ้าน 6/ระเบาะหูกวาง ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร
น้ำในอ่าง : 112.78 ล้าน ลบ.ม. (116.27%)
ความจุเก็บกัก : 97.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.50 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 29 Nov 2021
 อ่างเก็บน้ำยางชุม
 หมู่ที่ 6 บ้านยางชุมเหนือ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี
น้ำในอ่าง : 40.98 ล้าน ลบ.ม. (99.71%)
ความจุเก็บกัก : 41.10 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.13 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 29 Nov 2021
 อ่างเก็บน้ำลำคันฉู
 ต.โคกพงาด อ.บำเน็จณรงค์
น้ำในอ่าง : 47.47 ล้าน ลบ.ม. (111.43%)
ความจุเก็บกัก : 42.60 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 29 Nov 2021
 อ่างเก็บน้ำลำสำลาย
 บ้านเขาพญาปราบ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย
น้ำในอ่าง : 42.37 ล้าน ลบ.ม. (100.88%)
ความจุเก็บกัก : 42.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 29 Nov 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น
 บ้าน 8/วังขอนดู่ ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก
น้ำในอ่าง : 35.38 ล้าน ลบ.ม. (106.50%)
ความจุเก็บกัก : 33.22 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.24 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 29 Nov 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย
 บ้านตูมน้อย ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษณ์
น้ำในอ่าง : 38.70 ล้าน ลบ.ม. (103.78%)
ความจุเก็บกัก : 37.29 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.06 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 29 Nov 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ
 บ้านปากคะยาง ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย
น้ำในอ่าง : 54.11 ล้าน ลบ.ม. (93.29%)
ความจุเก็บกัก : 58.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 29 Nov 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส
 บ้านทุ่งชุมพล ต.วังอ่าง อ.ชะอวด
น้ำในอ่าง : 57.44 ล้าน ลบ.ม. (71.81%)
ความจุเก็บกัก : 80.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 2.12 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 29 Nov 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง)
 บ้านโนนสูง ต.โดมประดิษญ์ อ.น้ำยืน
น้ำในอ่าง : 35.47 ล้าน ลบ.ม. (105.88%)
ความจุเก็บกัก : 33.50 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 29 Nov 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง
 บ้าน 8/โคกกรวด ต.ทัพราช อ.ตาพระยา
น้ำในอ่าง : 42.37 ล้าน ลบ.ม. (70.62%)
ความจุเก็บกัก : 60.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.04 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 29 Nov 2021
 อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา
 บ้านศาลา ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์
น้ำในอ่าง : 37.68 ล้าน ลบ.ม. (101.66%)
ความจุเก็บกัก : 37.07 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.24 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 29 Nov 2021
 อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า
 บ้านโคกสำราญ ต.โคกสำราญ กิ่งอ.บ้านแฮด
น้ำในอ่าง : 45.98 ล้าน ลบ.ม. (100.42%)
ความจุเก็บกัก : 45.78 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 29 Nov 2021
 อ่างเก็บน้ำแม่ถาง
 บ้านเวียงเหนือ ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง
น้ำในอ่าง : 22.79 ล้าน ลบ.ม. (74.41%)
ความจุเก็บกัก : 30.62 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 29 Nov 2021
 อ่างเก็บน้ำแม่สรวย
 บ้านสันปูเลย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย
น้ำในอ่าง : 67.41 ล้าน ลบ.ม. (92.34%)
ความจุเก็บกัก : 73.00 ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลลงอ่าง : 0.09 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 29 Nov 2021
 อ่างเก็บน้ำแม่ออน
 ทาเหนือ แม่ออน
น้ำในอ่าง : 1.83 ล้าน ลบ.ม. (40.38%)
ความจุเก็บกัก :
น้ำไหลลงอ่าง : 0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่ : 29 Nov 2021


ลิงค์อื่นๆเพิ่มเติม