อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ


โครงการชลประทานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4
บ้านปากคะยาง ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.37238871, 99.62711347
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 - 2546

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
เก็บกักปกติ : 58.00 ม.
เก็บกักต่ำสุด : 8.80 ม.
ความจุ รนก. : 58.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 72.23 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 8.80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 287.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 834.00x28.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : 8.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 112.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 108.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 109.00 ม.รทก.
ระดับ รนต. : 94.00 ม.รทก.


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง