อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา


โครงการชลประทานจังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
บ้าานห้วยคู ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จังหวัดสงขลา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
6.519540024, 100.4995341
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 - 2541

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
เก็บกักปกติ : 56.74 ม.
เก็บกักต่ำสุด : 1.55 ม.
ความจุ รนก. : 56.74 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 75.21 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 1.56 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 89.90 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : 9.07 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 672.50x34.50 ม.
สันเขื่อนกว้าง : 8.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 72.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 68.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 70.28 ม.รทก.
ระดับ รนต. : 52.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 85.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง