อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง


โครงการชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15
ยางค้อม พิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
8.544326523, 99.59166592
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 - 2545

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
เก็บกักปกติ : 60.00 ม.
เก็บกักต่ำสุด : 13.00 ม.
ความจุ รนก. : 60.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 60.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 13.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 122.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : 112.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,260.00x24.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : 8.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 82.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 79.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 79.92 ม.รทก.
ระดับ รนต. : 69.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 75.32 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง