อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา


โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8
ดงรัก ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.43061152, 104.1954895
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527 - 2532

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
เก็บกักปกติ : 37.07 ม.
เก็บกักต่ำสุด : 2.80 ม.
ความจุ รนก. : 37.07 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 52.25 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 2.80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 158.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : 38.40 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,956.00x22.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : 8.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 195.20 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 189.20 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 191.00 ม.รทก.
ระดับ รนต. : 181.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 430.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง