อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่


โครงการชลประทานจังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9
หนองบัว บ้านค่าย จังหวัดระยอง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.87689839, 101.3215886
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543 - 2547

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
เก็บกักปกติ : 45.47 ม.
เก็บกักต่ำสุด : 3.00 ม.
ความจุ รนก. : 45.47 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 58.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 3.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 218.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : 12.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 3,870.00x17.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : 8.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 50.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 46.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 47.72 ม.รทก.
ระดับ รนต. : 40.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 460.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง