อ่างเก็บน้ำแม่ถาง


โครงการชลประทานจังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4
สวนเขื่อน เมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.11098327, 100.3166149
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537 - 2538

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
เก็บกักปกติ : 30.62 ม.
เก็บกักต่ำสุด : 2.50 ม.
ความจุ รนก. : 30.62 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 2.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 120.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 254.00x43.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : 8.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 252.12 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 225.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 250.00 ม.รทก.
ระดับ รนต. : 35.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 310.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง