อ่างเก็บน้ำลำคันฉู


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6
โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.492316, 101.541023
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533 - 2541

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
เก็บกักปกติ : 42.60 ม.
เก็บกักต่ำสุด : 3.30 ม.
ความจุ รนก. : 42.60 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 56.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 3.30 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 210.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,008.00x26.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : 8.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 269.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 265.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 266.87 ม.รทก.
ระดับ รนต. : 253.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 282.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง