อ่างเก็บน้ำแม่สรวย


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2
เจดีย์หลวง แม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
19.55707598, 99.53647554
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542 - 2545

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
เก็บกักปกติ : 73.00 ม.
เก็บกักต่ำสุด : 3.00 ม.
ความจุ รนก. : 73.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 82.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 73.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 434.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : 3.35 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 400.00x59.50 ม.
สันเขื่อนกว้าง : 8.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 511.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 509.30 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 509.30 ม.รทก.
ระดับ รนต. : 497.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 1,116.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง