อ่างเก็บน้ำลำสำลาย


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง สำนักงานชลประทานที่ 8
ลำนางแก้ว ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.58492108, 101.873762
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2508 - 2527

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
เก็บกักปกติ : 42.00 ม.
เก็บกักต่ำสุด : 2.00 ม.
ความจุ รนก. : 42.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 53.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 2.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 203.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : 11.29 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,400.00x11.50 ม.
สันเขื่อนกว้าง : 7.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 233.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 231.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 232.00 ม.รทก.
ระดับ รนต. : 225.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 85.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง