อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า


โครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6
หัวหนอง บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.0711256, 102.6888532
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 - 2528

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
เก็บกักปกติ : 45.78 ม.
เก็บกักต่ำสุด : 1.30 ม.
ความจุ รนก. : 45.78 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 36.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 1.30 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 946.25 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 7,668.25x5.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : 6.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 159.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 156.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 156.62 ม.รทก.
ระดับ รนต. : 152.00 ม.รทก.


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง