อ่างเก็บน้ำคลองตรอน


โครงการชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3
บ้านดง ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.4814222, 100.5467994
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 - 2541

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
เก็บกักปกติ : 59.00 ม.
เก็บกักต่ำสุด : 6.00 ม.
ความจุ รนก. : 59.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 64.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 6.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 265.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : 0.02 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 220.00x48.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : 9.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 198.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 194.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 196.50 ม.รทก.
ระดับ รนต. : 168.80 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 426.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง