อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย


โครงการชลประทานศรีสะเกษ
บ้านตูมน้อย ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.706794, 104.593786
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2512 - 2516

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
เก็บกักปกติ : 37.29 ม.
เก็บกักต่ำสุด : 0.73 ม.
ความจุ รนก. : 37.29 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 54.03 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 1.78 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 193.10 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : 43.93 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,235.00x11.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : 6.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 144.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 142.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 143.00 ม.รทก.
ระดับ รนต. : 137.50 ม.รทก.


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง