อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น


โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10
ปากช่อง หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.71540658, 101.3598181
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2531 - 2545

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
เก็บกักปกติ : 33.22 ม.
เก็บกักต่ำสุด : 3.22 ม.
ความจุ รนก. : 33.22 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 39.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 3.22 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 322.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,023.50x51.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : 9.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 222.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 216.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 219.50 ม.รทก.
ระดับ รนต. : 187.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 195.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง