อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15
บ้านทุ่งชุมพล ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
7.833791612, 99.80899824
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 - 2539

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
เก็บกักปกติ : 80.00 ม.
เก็บกักต่ำสุด : 2.00 ม.
ความจุ รนก. : 80.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 93.60 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 2.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 135.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : 6.24 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 946.00x40.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : 8.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 90.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 86.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 88.00 ม.รทก.
ระดับ รนต. : 61.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 322.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง