อ่างเก็บน้ำยางชุม


โครงการชลประทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14
บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
11.99659737, 99.68903972
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 - 2523

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
เก็บกักปกติ : 41.10 ม.
เก็บกักต่ำสุด : 4.00 ม.
ความจุ รนก. : 41.10 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 51.58 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 369.50 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : 4.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,540.00x23.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : 9.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 89.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 84.80 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 86.45 ม.รทก.
ระดับ รนต. : 73.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 650.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง