อ่างเก็บน้ำห้วยยาง


ตาพระยา ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.93036503, 102.771322
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 - 2537

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
เก็บกักปกติ : 60.00 ม.
เก็บกักต่ำสุด : 4.00 ม.
ความจุ รนก. : 60.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 88.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 194.50 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : 18.20 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 3,200.00x17.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : 8.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 108.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 105.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 106.70 ม.รทก.
ระดับ รนต. : 97.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 175.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง