อ่างเก็บน้ำดอกกราย


โครงการชลประทานจังหวัดระยอง สำนักงานชลประทานที่ 9
มาบข่า นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.8041137, 101.2223757
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2512 - 2523

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
เก็บกักปกติ : 79.41 ม.
เก็บกักต่ำสุด : 3.00 ม.
ความจุ รนก. : 79.41 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 82.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 3.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 291.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : 12.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,500.00x26.50 ม.
สันเขื่อนกว้าง : 8.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 54.85 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 52.60 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 53.30 ม.รทก.
ระดับ รนต. : 40.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 340.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง