อ่างเก็บน้ำพระปรง


โครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9
หนองน้ำใส วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.85581822, 102.4109557
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 - 2544

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
เก็บกักปกติ : 97.00 ม.
เก็บกักต่ำสุด : 4.00 ม.
ความจุ รนก. : 97.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 129.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 264.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : 17.40 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 443.00x26.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : 8.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 95.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 91.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 92.87 ม.รทก.
ระดับ รนต. : 78.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 147.70 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง