อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน


โครงการชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15
ควนกลาง พิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
8.508821612, 99.52865165
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2531 - 2543

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
เก็บกักปกติ : 70.50 ม.
เก็บกักต่ำสุด : 14.30 ม.
ความจุ รนก. : 70.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 70.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 14.30 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 144.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : 114.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,808.00x24.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : 8.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 63.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 60.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 59.00 ม.รทก.
ระดับ รนต. : 51.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 200.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง