อ่างเก็บน้ำแม่ออน


โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1
ทาเหนือ แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.68840521, 99.27046237

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.53 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 5.32 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 42.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 880.00x23.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 436.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 433.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 434.40 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 120.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง