อ่างเก็บน้ำแม่ออน


โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1
ทาเหนือ แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.68840521, 99.27046237

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง