อ่างเก็บน้ำน้ำพง


โครงการชลประทานจังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2
ฝายแก้ว ภูเพียง จังหวัดน่าน
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.78835415, 100.9684492

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง