อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน


โครงการชลประทานจังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10
โคกสลุง พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.01534274, 100.9949302

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
เก็บกักปกติ : 110.00 ม.
เก็บกักต่ำสุด : 1.30 ม.
ความจุ รนก. : 8.42 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 8.42 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 0.35 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 50.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 370.00x29.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 113.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 110.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 110.50 ม.รทก.
ระดับ รนต. : 81.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 160.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง