อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง-รัชโลธร สำนักงานชลประทานที่ 9
เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.393792, 101.358174

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 98.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 140.16 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 525.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 3,900.00x18.90 ม.
ระดับสันเขื่อน : 39.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 35.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 37.16 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 600.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง