อ่างเก็บน้ำหนองบ้านสา


โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6
โคกพระ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.33254662, 103.2922136

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.55 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.70 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 0.89 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,540.00x4.40 ม.
ระดับสันเขื่อน : 197.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 196.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 196.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 2.36 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง