อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
สมัย สบปราบ จังหวัดลำปาง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.914222, 99.390889

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.25 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 18.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 663.00x13.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 112.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 111.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 111.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 30.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง