อ่างเก็บน้ำบ้านดงหมู


โครงการชลประทานจังหวัดนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7
น้ำก่ำ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.8348, 104.7212

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.45 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.53 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 1.40 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 225.00x7.20 ม.
ระดับสันเขื่อน : 164.70 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 163.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 163.90 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 4.50 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง