อ่างเก็บน้ำหนองสิ


โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8
บักดอง ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.51755611, 104.4281664

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.66 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.11 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 32.40 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 980.00x6.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 101.25 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 99.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 99.80 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 120.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง