อ่างเก็บน้ำชัฎป่าหวาย


โครงการชลประทานจังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13
หนองพันจันทร์ บ้านคา จังหวัดราชบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.45441125, 99.4436711

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.55 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.10 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 50.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 743.00x12.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 136.46 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 128.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 136.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 19.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง