อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก


ตรวจ ศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.83446556, 103.8584426

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 11.20 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 14.57 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 790.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,500.00x6.70 ม.
ระดับสันเขื่อน : 137.70 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 135.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 135.20 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 203.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง