อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ


โครงการชลประทานจังหวัดพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2
แม่กา เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.96317702, 99.93688508

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 37.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 45.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 127.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,820.00x28.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 460.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 457.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 458.58 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 110.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง