อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม


โครงการชลประทานจังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16
เขาปู่ ศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
7.708195162, 99.82290203

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 20.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 23.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 24.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 255.00x30.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 112.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 109.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 110.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 80.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง