อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ


โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.425025, 104.050778

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 12.35 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 14.80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 60.40 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 330.00x19.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 207.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 204.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 206.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 70.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง