อ่างเก็บน้ำห้วยทรวง


โครงการชลประทานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4
บ้านตึก ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.659415, 99.855519

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 8.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 9.83 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 47.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 313.00x23.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 132.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 128.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 129.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 275.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง