อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม


โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8
คูขาด คง จังหวัดนครราชสีมา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.47043105, 102.3928609

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.07 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.38 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 134.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 940.00x4.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 202.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 199.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 200.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 129.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง