อ่างเก็บน้ำห้วยเตย


หนองแซง บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.16344779, 102.8152892

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 5.33 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 6.65 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 28.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,090.00x10.80 ม.
ระดับสันเขื่อน : 178.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 176.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 177.25 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 20.60 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง