อ่างฯ ห้วยท่าพล


โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.594464, 101.118416

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 12.82 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 14.45 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 51.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 451.00x36.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 238.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 234.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 235.81 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 177.73 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง