อ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา


โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14
หนองพลับ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.58415309, 99.66086873

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.40 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 11.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 750.00x16.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 167.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 165.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 166.20 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 31.95 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง