อ่างเก็บน้ำห้วยโอตาลัต


โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8
กันทรอม ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.45053358, 104.2418154

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.80 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 5.05 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 17.12 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 540.00x13.30 ม.
ระดับสันเขื่อน : 195.35 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 192.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 193.35 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 44.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง