อ่างเก็บน้ำสันหนอง


โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1
กองแขก แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.37657163, 98.3533572

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.45 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.95 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 32.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 600.00x18.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 514.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 510.70 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 512.20 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 40.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง