อ่างเก็บน้ำห้วยตะแบง


โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8
บักดอง ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.38894209, 104.4749677

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 6.88 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 8.30 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 23.40 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 650.00x19.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 247.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 243.80 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 245.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 65.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง