อ่างเก็บน้ำห้วยทับครัว


โคกกระชาย ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.30370114, 102.1819599

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 5.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 6.20 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 34.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 452.00x23.80 ม.
ระดับสันเขื่อน : 268.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 264.20 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 265.90 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 43.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง